Met Unit4 Multivers Groothandel als ERP wordt het proces efficiënter waardoor Palty in kan zetten op (online) groei

Palty is een internationale leverancier, gespecialiseerd in materialen, componenten en toebehoren voor de meubel- , stoffeerderij- en beddenindustrie. Om de bedrijfsprocessen efficiënter in te richten heeft Palty gekozen voor Consolit als adviseur en expert van het ERP-systeem Unit4 Multivers Groothandel.

Palty is een familiebedrijf gevestigd te Dronten. Het bedrijf werd in de jaren 50 opgericht en heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een volwaardige internationale producent en groothandel voor de meubel- en beddingindustrie.

Ter ondersteuning van haar bedrijfsprocessen maakte Palty gebruik van een in eigen beheer ontwikkelde softwarepakket. Door het wegvallen van kennis binnen de organisatie is de ontwikkeling van het bestaande pakket op ‘losse schroeven’ komen te staan en werd de continuïteit niet langer gewaarborgd. Bovendien beantwoordde de bestaande software niet meer hetgeen men van een modern, op de toekomst gericht, ERP pakket mag verwachten. Dit is voor Palty aanleiding geweest om zich te oriënteren op nieuwe bedrijfssoftware. Na het afronden van een intensief selectietraject heeft Palty gekozen voor Unit4 Multivers Groothandel met Consolit als adviseur en expert van het ERP-systeem.

Voorafgaand aan deze keuze heeft Consolit een haalbaarheidsonderzoek verricht. In deze Proof of Concept werden de bedrijfsprocessen van Palty in kaart gebracht en is er onderzocht of de automatisering van de bedrijfsprocessen binnen Unit4 Multivers Groothandel verwezenlijkt zou kunnen worden. Hierbij werd eveneens rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen. In een simulatiemodel is aangetoond dat de eisen en wensen op automatiseringsgebied gerealiseerd kunnen worden.

Palty heeft vervolgens de definitieve keuze gemaakt om samen met Consolit en Unit4 in zee te gaan! Met de inzet van Unit4 Multivers Groothandel als ERP wordt het proces efficiënter waardoor men in kan zetten op (online) groei en is de continuïteit van Palty voor de komende jaren gewaarborgd!

Support

+31 88 619 00 20 Start Teamviewer