Automatisering is een belangrijk speerpunt voor Witlox VCS

Witlox VCS is specialist op het gebied van accountancy, fiscaliteit en juridische en organisatorische zaken voor het Midden- en Kleinbedrijf en heeft vestigingen in Breda en Etten-Leur. Circa 120 medewerkers zijn werkzaam bij deze zakelijke dienstverlener, die zich in het bijzonder focust op de medische en agrarische sector, de bouw en de horeca. Witlox VCS is sinds 1990 uitgegroeid tot een solide, slagvaardige en sociale organisatie met als belangrijkste toegevoegde waarde service en beleving. De organisatie vindt het aangaan van persoonlijke relaties – zowel intern als extern – erg belangrijk en besteed veel aandacht aan ‘de mensen achter de cijfers’. Vandaar dat veel van haar klanten Witlox VCS als hun zakelijke gesprekspartner beschouwen.

Gebruiksvriendelijk en stabiel pakket

Wiltlox VCS gebruikt AccountView al jarenlang voor het voeren van haar eigen administratie en de klantadministraties. De AccountView software wordt bovendien gebruikt voor de btw-aangifte en het genereren van rapportages. “AccountView is een stabiel pakket dat voldoet aan onze hoge kwaliteitsstandaard”, aldus Gerard Keetels, Accountant bij Witlox VCS. “Een koppeling met andere softwarepakketten is bovendien eenvoudig te bewerkstelligen. Ik heb bij andere oplossingen gezien dat informatie uit het ene pakket niet één op één terugkomt in het andere pakket. In AccountView werkt de import en export uitstekend.” Mark van Iersel, (niet meer werkzaam als accountmanager bij Witlox VCS), vult aan: “AccountView is zeer gebruiksvriendelijk en toegankelijk, de menustructuur is duidelijk en de output is toegesneden op het doel. Wij zijn ook erg tevreden over de helpdeskondersteuning vanuit Visma Software en Consolit. Er wordt altijd snel gereageerd.”
Witlox VCS

Online samenwerken

Witlox VCS werkt sinds kort ook met YOB Teleboekhouden: een complete oplossing voor online boekhouden die accountantskantoren en hun klanten efficiënt laat samenwerken. “We hadden behoefte aan een online omgeving om onze klanten beter te kunnen ondersteunen. Met YOB hebben we zelf alle data inhouse beschikbaar. We kunnen snel meekijken en eventueel ook inloggen in de online omgeving”, vertelt Mark van Iersel. “Omdat de klant kan meekijken, is de waarborging van kwaliteit nog belangrijker geworden. Die gaat op basis van de informatie sturen en acties uitzetten. De basis moet dan ook kloppen”, aldus Gerard Keetels.

Digitalisering van dienstverlening

“ICT is één van onze belangrijkste speerpunten voor de toekomst”, vertelt Gerard Keetels. “Alles wordt digitaal en dat verandert ook onze dienstverlening. Ons werk verschuift van het invoeren van data naar het ondersteunen bij het genereren van rapportages. AccountView en YOB bieden steeds meer ondersteuning in dit proces.” Mark van Iersel vult aan: “We hechten veel waarde aan de beveiliging van data. Het is voor ons van groot belang dat de informatie die op de server draait beveiligd is. Je kunt het je als zakelijk dienstverlener simpelweg niet permitteren dat die informatie op straat komt te liggen.”

In de toekomst

Witlox VCS blijft verder digitaliseren. “Voorheen stond het hier vol met kasten en die zijn bijna allemaal weg. De papierenstroom gaat steeds meer verdwijnen en we willen in de toekomst ook de facturenstroom digitaliseren.” Witlox VCS overweegt om aan de slag te gaan met Elvy. De Elvy document management software zorgt ervoor dat gescande facturen en documenten op de juiste plek in AccountView terechtkomen. Elvy herkent facturen, boekt ze automatisch in en archiveert ze in het financiële pakket. Een andere digitale uitdaging voor Witlox VCS vormt het genereren van meer grafische rapportages. Met name de vertaalslag per branche is een belangrijk onderscheidend element ten opzichte van de concurrentie. “Voorheen bekeken we het als volgt: de financiële gegevens hebben input nodig. Vanuit onze rol als adviseur kijken we steeds meer naar de output”, aldus Mark van Iersel.

Support

+31 88 619 00 20 Start Teamviewer