Privacy- en cookiestatement

Consolit B.V. is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Consolit B.V. persoonsgegevens verwerkt van klanten, gebruikers van onze apps en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden persoonsgegevens van klanten, gebruikers van apps en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Consolit B.V. zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Consolit B.V., Scheepmakerij 330, 3331 MC Zwijndrecht. Zoals de Wet bescherming persoonsgegevens vereist, zijn de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Consolit B.V. uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt Consolit B.V. persoonsgegevens van u:

  • Wanneer u een overeenkomst met ons afsluit om u te kunnen informeren over contractaspecten;
  • Wanneer u producten en/of diensten van Consolit B.V. afneemt. Dit kan via onze adviseurs, supportdesk maar ook via onze (mobiele) website, inclusief de Consolit apps;
  • Wanneer u contact heeft met Consolit B.V.. Dit contact kan telefonisch zijn (waarbij gesprekken door de supportdesk en adviseurs kunnen worden gemonitord voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden), maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, gebruik maakt van de chatfunctie, meedoet aan enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken, gebruik maakt van onze (mobiele) website inclusief apps, inlogt op uw account, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;
  • Voor de uitvoering van de GTO-overeenkomsten indien deze met u is gesloten. In het kader van het uitvoeren van een overeenkomst kan Consolit B.V., bijvoorbeeld voor het maken van een consultancybezoek, uw persoonsgegevens aan een derde die betrokken is bij de uitvoering van de overeenkomst verstrekken;
  • Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;
  • Om klanten/bezoekers van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media, waarbij Consolit B.V. rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten en/of diensten en interesses op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van onze (mobiele) website (inclusief gebruikte apps).

E-mail

De branches waar Consolit B.V. in opereert hebben ieder eigen mailings (voorheen nieuwsbrieven). Wanneer u uw toestemming heeft gegeven voor het verzenden van een mailing (voorheen nieuwsbrief) dan wordt deze toegezonden. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de betreffende mailing in de afmeldlink.

Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten door Consolit B.V. indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar Consolit B.V., onder vermelding van ‘Afmelding mailing’, marketing@consolit.nl.

Recht van verzet

Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten of diensten, dan kunt u gebruik maken van ons digitale afmeldformulier (klik hier) of door een e-mail te sturen aan ons via marketing@consolit.nl onder vermelding van ‘Afmelding mailing’.

Gebruik van persoonsgegevens door derden

Consolit B.V. laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

Social Media

Consolit B.V. gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met klanten, gebruikers van apps en bezoekers van de website over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Consolit B.V. volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Linkedin, Twitter en blogs. Hierbij spant Consolit B.V. zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. Consolit B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Consolit B.V. (persoons-)gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt. Consolit B.V. is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan kunt u contact opnemen met Consolit B.V. via marketing@consolit.nl.

Consolit app’s

Consolit B.V. biedt een deel van haar dienstverlening aan via apps. Via apps kunnen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Dit verzamelen en verwerken van persoonsgegevens valt onder dit privacy beleid. Echter wil Consolit B.V. uitleggen waarom zij voor bepaalde apps toegang wil tot uw plaatsgegevens of voor een juiste werking van de apps wil weten welk besturingssysteem wordt gebruikt. Bij installatie van de app vraagt Consolit B.V. toestemming tot een aantal gegevens die voor de werking van de app noodzakelijk zijn. Voorbeelden hiervan zijn: de toegang voor contactgegevens en foto’s. Daar kunnen routes en afspraken gepland worden met gebruikmaking van de adressen die in de app aanwezig zijn en o.a. werkbonnen kunnen ingelezen worden door gebruikmaking van foto’s. Het betreft een service om snelle invoer mogelijk te maken. De app slaat niks op en gebruikt ook geen namen of telefoonnummers uit de contactpersonenlijst van de telefoon zelf.

Consolit B.V. slaat niets op van uw contacten, apps of telefoonnummers, en slaat niet relevante informatie voor de werking over.

Indien u een Google Play account heeft zonder telefoonnummer dan lukt het downloaden niet.

Gebruik van cookies

Consolit B.V. maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat.

Website van Consolit en andere websites

Op de websites van Consolit treft u een aantal links aan naar andere websites. Consolit B.V. kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:
Consolit B.V., Scheepmakerij 330, 3331 MC Zwijndrecht of e-mail: info@consolit.nl.

Wijzigingen

Consolit B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Consolit B.V. een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Consolit B.V. uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website of in mailings.

Zwijndrecht, 23 januari 2017

 

Partners

Consolit werkt samen met gewaardeerde partners:

Unit4 Corporate Logo
Unidis Corporate Logo
Lucrasoft Corporate Logo
Elvy Corporate Logo

Support

+31 88 619 00 20 Start Teamviewer