Consolit modules Toolkit

Consolit modules – Toolkit

Berekenen betalingscondities in memoriaal dagboek

De Consolit module Berekenen betalingscondities in memoriaal dagboek is de oplossing om boekingen in de memoriaal dagboeken de betalingscondities van de debiteur/crediteur toe te passen. AccountView neemt standaard de betalingscondities over vanuit de stamgegevens debiteur/crediteur.

Pakbon sorteren op magazijn/-locatie

De Consolit module Pakbon sorteren op magazijn/-locatie is de oplossing om de pakbonnen automatisch te laten sorteren op basis van magazijn en magazijnlocatie en niet op basis van de standaard verkooporderregelvolgorde.

Intercompany voorraadinformatie

De Consolit module Intercompany voorraadinformatie is de oplossing om de voorraadinformatie vanuit een andere administratie op te vragen. Per administratie kan worden ingesteld of de voorraad van deze administratie in de Intercompany voorraadinformatie moet worden meegenomen. In het venster artikelen kan de Intercompany voorraadinformatie worden opgevraagd.

Prijscontrole

De Consolit module Prijscontrole is de oplossing om in de verkooporders een controle op de verkoopprijs per orderregel te laten uit voeren en hiervan melding te maken om zo te voorkomen dat artikelen onder de minimale marge worden verkocht. Per gebruiker kan worden ingesteld of het voor de gebruiker wel/niet is toegestaan om door te gaan. Als het de gebruiker niet toegestaan is om doorgaan kan de gebruiker de verkooporder niet opslaan zonder eerst de verkoopprijs aan te moeten passen zodat deze voldoet aan de prijscontrole.  De prijscontrole vindt plaats op basis van een controleformule en de instelling Prijscontrole op de artikelgroepen. U kunt de controleformule per artikelgroep zelf bepalen. Per artikel kan vervolgens weer worden bepaald of de prijscontrole op een artikel wel/niet toegepast moet worden. De prijscontrole kan ook worden toegepast op XML verkooporders die met de AccountView. NET BackOffice Server worden ingelezen. XML verkooporders die niet voldoen aan de prijscontrole worden automatisch geblokkeerd. (Geblokkeerd prijscontrole). Creditnota’s kunnen worden uitgesloten voor prijscontrole. De prijscontroles worden in een Prijscontrole logbestand bijgehouden.

Dynamisch Filter

De Consolit module Dynamisch Filter is de oplossing om in nagenoeg alle vensters direct snel en effectief één of meerdere filters toe te passen. Filters werken niet op virtuele velden. U kunt filteren op Filteren middels selecties en Filteren op basis van Direct filteren of Filteren op basis van bevat. Het datumformaat is instelbaar. U kunt filtercodes vastleggen voor “Leeg”,  “Niet leeg”, “Kleiner dan” en “Groter dan”.

Nulregels onderdrukken facturatie

De Consolit module Nulregels onderdrukken facturatie is de oplossing om de nulregels met aantal nul op de factuur, maar ook op de pakbon te onderdrukken. Op de pakbon kunnen alle nulregels met aantal nul worden onderdrukt of alleen de volledig geleverde regels worden onderdrukt.

Hergenereren kopiefacturen

De Consolit module Hergenereren kopiefacturen is de oplossing om ontbrekende kopiefacturen vanuit de Kopiedocumenten (artikelhistorie) opnieuw te genereren. Hergenereren kopiefacturen maakt gebruik van de een speciale systeemtabel, waarin de velden uit de brontabel en de velden uit de doeltabel aan elkaar gekoppeld moeten worden.

Definitieve inkooporders terugzetten naar concept

De Consolit module Definitieve inkooporders terugzetten naar concept is de oplossing om inkooporders met de status “In bestelling” waarop nog wijzigingen moeten plaatsvinden terug te zetten naar de status “Concept-inkooporder”.

Support

+31 88 619 00 20 Start Teamviewer