Consolit modules Algemeen

Consolit modules:

Mailbox basis

De Consolit module Mailbox basis is de basis voor alle Consolit e-mail modules. Alle e-mails worden op basis van E-mailsjablonen (Consolit) vanuit de Consolit Mailbox verzonden. Vanuit de Consolit Mailbox heeft u en houdt u grip op al uw verzonden en/of nog niet verzonden e-mails. U kunt er voor kiezen om de e-mail direct automatisch of handmatig te verzenden. Bij handmatig verzenden van e-mails is het verzamelen van e-mails mogelijk. Vanuit de Consolit Mailbox zijn de Kopiedocumenten direct opvraagbaar, kunt u het E-mailadres aan direct aanpassen en de e-mail nogmaals aan de juiste persoon inclusief de gekoppelde bijlagen nogmaals versturen. Automatische registratie van de verzendhistorie. (Verzonden op datum en # keer verzonden). Verzonden e-mails kunnen worden gearchiveerd. Opschoonfunctie van Consolit Mailbox Archief. E-mail vanuit Consolit Mailbox Archief terugzetten naar Consolit Mailbox. E-mails kunnen worden verzonden aan E-mail aan, E-mail CC en E-mail BCC. E-mails kunnen worden verzonden in HTML formaat. U bepaalt of de papieren afdruk wel/niet onderdrukt moet worden. De E-mailsjablonen (Consolit) en E-mailadressen debiteuren of crediteuren worden per administratie in de stamgegevens administratie vastgelegd.

Facturen per e-mail

De Consolit module Facturen per e-mail is de oplossing voor het elektronisch versturen van uw facturen als *.pdf. Standaard worden de vastgelegde e-mailadressen debiteuren gebruikt. Op de verkoopfactuur kan een afwijkend e-mailadres aan voor de verkoopfactuur worden vastgelegd. Mogelijkheid om Extra kosten te berekenen als een factuur niet per e-mail wordt verzonden. Verkoopfacturen kunnen per verkoopfactuur worden uitgesloten van elektronisch versturen.

Facturen per e-mail II

De Consolit module Facturen per e-mail II is de oplossing voor het elektronisch versturen van uw facturen als bestand en/of te uploaden naar een FTP site. De Consolit module Facturen per e-mail II maakt gebruik van zelf te definiëren templates om Factuurbestanden van bijvoorbeeld het type *.txt, *.csv, *.xml te genereren. U levert uw klant het gewenste bestand aan, zodat deze weer automatisch kunnen worden verwerkt in de klantadministratie.

Aanmaningen per e-mail

De Consolit module Aanmaningen per e-mail is de oplossing voor het elektronisch versturen van uw aanmaningen als *.pdf. Mogelijkheid om de kopiefacturen automatisch mee te sturen met de aanmaning. Vanzelfsprekend is de mogelijkheid om de Aanmaning versturen per e-mail te automatisch niet te blokkeren of te blokkeren na de 1e, of 2e of 3e aanmaning.

Pakbonnen per e-mail

De Consolit module Pakbonnen per e-mail is de oplossing voor het elektronisch versturen van de uw pakbonnen als *.pdf. Zowel de pakbonnen die worden aangemaakt vanuit de verkooporders en/of vanuit de Uitgifte-opdrachten worden per e-mail verzonden. Standaard worden de vastgelegde e-mailadressen debiteuren gebruikt. Op de verkooporder kan een afwijkend e-mailadres aan voor de pakbon worden vastgelegd. Verkooporders kunnen per verkooporder worden uitgesloten van elektronisch versturen.

Pakbonnen per e-mail II

De Consolit module Pakbonnen per e-mail is de oplossing voor het elektronisch versturen van uw pakbonnen als bestand te uploaden naar een FTP site. De Consolit module Pakbonnen per e-mail II maakt gebruik van zelf te definiëren templates om Pakbonbestanden van bijvoorbeeld het type *.txt, *.csv, *.xml te genereren. U levert uw klant en/of vervoerder/transporteur het gewenste bestand aan, zodat deze weer automatisch kan worden verwerkt in de klantadministratie of transportapplicatie.

Bestelbonnen per e-mail

De Consolit module Bestelbonnen per e-mail is de oplossing voor het elektronisch versturen vanuit bestelbonnen als *.pdf. Standaard worden de e-mailadressen crediteuren gebruikt. Op de inkooporder kan een afwijkend e-mailadres aan voor de bestelbon wordt vastgelegd. Inkooporders kunnen per inkooporder worden uitgesloten van elektronisch versturen.

Bestelbonnen per e-mail II

De Consolit module Bestelbonnen per e-mail is de oplossing voor het elektronisch versturen van uw bestelbonnen als bestand en/of te uploaden naar een FTP site. De Consolit module Pakbonnen per e-mail II maakt gebruik van zelf te definiëren templates om Pakbonbestanden van bijvoorbeeld het type *.txt, *.csv, *.xml te genereren. U levert u leverancier het gewenste bestand aan, zodat deze weer automatisch kan worden verwerkt in de leveranciersadministratie.

Orderbevestigingen per e-mail

De Consolit module Orderbevestigingen per e-mail is de oplossing voor het elektronisch versturen van uw orderbevestigingen als *.pdf. Standaard worden de e-mailadressen debiteuren gebruikt. Op de verkooporder kan een afwijkend e-mailadres aan voor de orderbevestiging worden vastgelegd. Verkooporders kunnen per verkooporder worden uitgesloten van elektronisch versturen.

Betalingsspecificaties per e-mail

De Consolit module Betalingsspecificaties per e-mail is de oplossing voor het elektronisch versturen van uw Betalingsspecificaties als *.pdf. Vanuit de Automatische betalingen kan op basis van de gemarkeerde openstaande posten een betalingsoverzicht aangemaakt en per e-mail worden verzonden.

Offertes per e-mail

De Consolit module Offertes per e-mail is de oplossing voor het elektronisch versturen van uw offertes als *.pdf. De definitieve offerte wordt automatisch omgezet van een MS Word bestand naar een PDF bestand.

Bijlagen bij e-mail

De Consolit module Belagen bij e-mail is de oplossing voor het automatisch meesturen van bijlagen bij de Aanmaningen, Orderbevestigingen, Pakbonnen, Facturen, Bestelbonnen, Betalingsspecificaties en/of Offertes mee te sturen. Bijlagen kunnen zowel op de E-mailsjablonen (Consolit) en tabblad E-mail bijlagen op Offertes en/of –orders/-facturen worden vastgelegd.

Uniek is het kunnen samenvoegen van pdf bijlagen in het *.pdf bestand van de Aanmaningen, Orderbevestigingen, Pakbonnen, Facturen, Bestelbonnen, Betalingsspecificaties en/of Offertes per e-mail op basis van de ingestelde invoegvolgorde. In plaats van bijvoorbeeld een Factuur per e-mail met aparte pdf bijlagen zoals de Leverings- en Betalingsvoorwaarden en/of de Orderbevestiging als pdf bijlage en de Pakbon als pdf bijlage ontvangt de klant een e-mail met één bijlage waarin alle pdf bijlage zijn samengevoegd in de opgegeven samenvoeg volgorde. In de Consolit Mailbox is het ook mogelijk om handmatig een bijlage te koppelen.

Synchronisatie stamgegevens

De Consolit module Synchronisatie stamgegevens is de oplossing voor het synchroniseren van stamgegevens tussen Hoofd- en Abonneeadministraties. Tweeweg synchronisatie mogelijk en meerdere niveaus van synchronisatie mogelijk via gecombineerde hoofd-/subadministratie en synchronisatiegroepen. U bepaalt welke stamgegevens en op welke momenten (Synchroniseren als) de stamgegevens gesynchroniseerd moeten worden. Ook Documentkoppelingen kunnen worden gesynchroniseerd.

Business Archiver

De Consolit module Business Archiver is de oplossing om bestanden periodiek te archiveren. Grote hoeveelheden bestanden in mappen kunnen problemen opleveren in Microsoft Windows. Om grip te houden op het aantal bestanden in bijvoorbeeld de mappen Response en Request (AccountView .NET BackOffice Server) en Kopiedocumenten kunt u per administratie Archiefprofielen vastleggen.

Daarnaast biedt de Consolit module Business Archiver de mogelijkheid om printerbestanden (*.prn) te converteren naar PDF bestanden. AccountView maakt standaard kopiedocumenten aan als PDF-documenten. Het aanmaken van een PDF-document is een bewerkelijke operatie en kan relatief veel tijd in beslag nemen en wachttijd(en) veroorzaken. Het aanmaken van een printerbestand (*.prn) is een simpele en snelle operatie en neemt veel minder tijd in beslag. U bepaalt vervolgens zelf op welk moment de printerbestanden (*.prn) worden geconverteerd naar PDF bestanden. Als u gebruikmaakt van één van de Consolit e-mail modules wordt bij het versturen van de e-mail een nog niet geconverteerd printerbestand automatisch omgezet naar een PDF-document.

Backoffice Monitor

De Consolit module Backoffice Monitor is de oplossing om grip te houden op alle ingelezen XML berichten met de AccountView .NET BackOffice Server. De XML logfile registreert alle ingelezen XML berichten en geeft direct inzage in de berichtstatus (OK of NOT OK). De inhoud van het bericht wordt ook automatisch opgeslagen. U kunt het opslaan van de inhoud van het bericht ook uitschakelen.

Vanuit de XML Logfile kan automatisch een e-mail worden verzonden voor de berichtstatus NOT OK of voor waarschuwingen. U legt zelf vast vanuit welk e-mailaccount (afzender) en aan wie deze e-mails (Aan, CC en BCC) moet worden verzonden voorzien van een onderwerp en bodytekst.

De Consolit module Backoffice Monitor is uitbreidbaar met diverse formaten om mislukte berichten voor een aangegeven AccountView object te wijzigen en opnieuw aan te bieden. Het opschonen van de XML Logfile behoort tot de standaard functionaliteit.

Data Connector

De Consolit module Data Connector is de synchronisatietool om gegevens tussen AccountView en andere applicaties zoals, de Consolit Online Urenregistratie, Consolit Grafisch Planbord, Webshops, maar ook BI tools te synchroniseren. Real-time of Bulksynchronisatie van AccountView gegevens naar een SQL Database. In AccountView kunt u per administratie de Data Connector Tabellen vastleggen met het gewenste type synchronisatie en de te synchroniseren velden per tabel. De Consolit Data Connector is de opvolger van de Consolit SQL Connector. Naast de Consolit module Data Connector moet de Consolit Data Connector apart worden geïnstalleerd en worden gekoppeld aan een SQL Database. Daarnaast is er ook een koppeling met AccountView en Webshop; zowel van AccountView naar SQL, als van SQL terug naar AccountView (via XML berichten).

 

Veldbeveiliging

De Consolit module Veldbeveiliging is de oplossing op de toegangsrechten per veld en per tabel in te stellen. Per tabel stelt u eenvoudig het gewenste toegangsrecht op de tabel in om vervolgens per veld het gewenste veldrecht in te stellen. Zo kunt u het standaard veldrecht voor een tabel instellen op ‘Onbeperkt’, ‘Toevoegen en lezen’, ‘Alleen lezen’, ‘Alleen toevoegen’ of ‘Geen’ per gebruiker/-groep. Per veld in deze tabel kunt u vervolgens de rechten instellen op afwijkend veldrecht ‘Onbeperkt’, ‘Toevoegen en lezen’,  ‘Alleen lezen’, ‘Alleen toevoegen’, of ‘Geen’ eventueel. U kunt daarnaast ook veldrechten instelling in Dialogen en velden verplicht stellen in tabellen.

Support

+31 88 619 00 20 Start Teamviewer