Consolit Business Modules Service & Onderhoud en Verhuur

Consolit Business Modules – Service & Onderhoud en Verhuur

Werkorders

De Consolit business module Werkorders is de oplossing voor het registreren van werkorders en vanuit de werkorders de installatie-/onderhouds-/service-/reparatiewerkzaamheden plaats te laten vinden. Op de werkorders vindt de registratie plaats van de verrichte werkzaamheden, de gebruikte en/of verbruikte materialen en de bestede uren (artikelen). De werkorder is ook de basis voor de regiefactuur (voorcalculatie of nacalculatie) of vaste prijs factuur. U kunt zelf u type werkorders (werkorder typen) definiëren en werken met werkorder stadia. De Consolit module Werkorders is een uitbreiding op de AccountView modules Verkoopinformatiesysteem en Projecten.

Werkordernummer = Projectnummer. Vanuit de werkorder kan het projectbudget automatisch worden aangemaakt en worden bijgewerkt. De werkorderstadia kunnen worden gekoppeld aan een projectstatus; bij het wijzigen van de werkorderstatus intern wordt ook de projectstatus gewijzigd.

De AccountView module Verkoopinformatiesysteem (Relatiebeheer/CRM) is nodig om naast het gebruik van contactpersonen ook te kunnen werken met activiteiten om de service-calls te registreren. Vanuit de activiteit (service-call) kunt u direct een werkorder aanmaken, de notitie van de activiteit wordt automatisch overgenomen op de werkorder. Vanuit de werkorder is het ook mogelijk om direct inkooporders aan te maken. De Consolit module Werkorders beschikt over Concept-facturen (Consolit) om bijvoorbeeld de (Concept)facturen eerst ter goedkeuring naar de opdrachtgever te sturen om na akkoord vanuit de Concept-facturen (Consolit) voorzien van goedkeuringscode direct de definitieve factuur aan te kunnen maken.

Artikelstuklijsten werkorders

De Consolit business module Artikelstuklijsten werkorders biedt de mogelijkheid om binnen werkorders te werken met de Consolit Artikelstuklijsten. Werkorders die gebruikt worden voor Engineering zijn vervolgens de basis voor de Productieafdeling. Beschikt u over de Productieorders dan kunt u vanuit de werkorders direct de productieorder(s) aanmaken.

Deelfacturering werkorders

De Consolit business module Deelfacturering werkorders is de oplossing om op de werkorder de factuurmomenten voor de deelfacturen/termijnfacturen vast te leggen en de deelfacturering aan te sturen. Naast het aanmaken van deelfacturen is het ook mogelijk om de eindfactuur op basis van nacalculatie  aan te maken waarbij de reeds in rekening gebrachte deelfacturen op de eindefactuur in mindering worden gebracht.

Extra velden werkorders

De Consolit business module Extra velden werkorders biedt de mogelijkheid om in de gekoppelde tabel Extra velden werkorders zelf velden toe te voegen. De velden in de tabel Extra velden werkorders zijn direct vanuit werkorders als stamgegeven beschikbaar (toevoegen/wijzigen/verwijderen). De AccountView module BusinessModeller Handel is vereist.

Orderinkoop werkorders

De Consolit business module Orderinkoop werkorders is de oplossing om vanuit de werkorders direct gekoppelde inkooporders aan te maken. De backorder aantallen (werkorder) kunnen direct op basis van de ontvangen aantallen (inkooporder) worden bijgewerkt. De AccountView module Orderinkoop is vereist. In plaats van concept-bestellingen worden bij Orderinkoop werkorders direct inkooporders aangemaakt gekoppeld aan werkordernummer/projectnummer op inkooporderregelniveau.

Werkorder lay-outs per e-mail

De Consolit business module Werkorder lay-outs per e-mail is de oplossing voor het elektronisch versturen van de werkorder lay-outs via de Consolit Mailbox. Naast de standaard werkorder lay-outs zoals de Werkbon en Pakbon is het ook mogelijk om de beschikbare 8 voor gedefinieerde lay-outs elektronische te versturen. Voor elke werkorder lay-out kan een E-mailsjabloon (Consolit) worden vastgelegd in de stamgegevens administratie.

Werkorders II

De Consolit business module Werkorders II is de oplossing voor het werken met projectgroepen en/of deelorders. De projectgroep en volgnummering is instelbaar. Werkorders II werkt volledig geïntegreerd met de AccountView module Urenregistratie. U kunt ervoor kiezen om de uren direct in te voeren via de werkorder of via de urenregistratie. Met Werkorders II beschikt u over de mogelijkheid om naast de materialen niet alleen de geregistreerde uren door te belasten, maar ook de mogelijkheid om (inkoop)kosten en overige kosten wel of niet verdicht te factureren. Ook aan aanmaken van verzamelfacturen per projectgroep is mogelijk. Per werkorder(ordertype) wordt bepaald wat wel/niet gefactureerd wordt.

Objecten (inclusief Serienummers)

De Consolit business module Objecten vormt de basis voor het registreren, beheren en onderhouden en verhuren van complexe objecten voor technische (groot)handelsbedrijven, installatiebedrijven en service- en onderhoudsbedrijven. Per object worden alle mutaties bijgehouden en geregistreerd in de objecthistorie, hierdoor heeft u altijd inzage waar een object zich bevindt en heeft bevonden.

Kortom de Consolit module Objecten biedt u een compleet objectbeheer systeem oftewel Object Relationship Management (ORM).

U kunt objecten met meerdere onderliggende niveaus registreren door objecten/serienummers te koppelen aan een hoofdobject of sub-object. De Consolit module Objecten is een uitbreiding op de Consolit module Werkorders en werkt volledig geïntegreerd met de Consolit modules Servicecontracten en Verhuurcontracten.

Storingsmeldingen objecten

De Consolit business module Storingsmeldingen objecten is de oplossing voor het vastleggen van storingsmeldingen per object. Op basis van objecttypen kunt u storingsmeldingen en de bijbehorende storingsoplossingen vastleggen. Een onmisbare tool voor uw service- & supportmedewerkers en (service)monteurs.

Tellerstanden objecten

De Consolit business module Tellerstanden objecten is de oplossing om de tellerstanden (kilometerstanden, draaiuren) per object bij te houden. U koppelt op basis van een Tellerkaart type en Tellerkaart aan een object. Op de Tellerkaart legt u per datum de tellerstand vast, de mutatie en de mutatie per maand worden automatisch berekend, zodat u direct inzage hebt in de gemiddelde tellerstand en eventueel (seizoens)pieken.

Contracten basis

De Consolit business module Contracten basis is de oplossing voor het vastleggen van abonnementen/contracten en het periodiek factureren van deze abonnementen/contracten. Op basis van zelf te definiëren contractsoorten kunt u onderscheid aanbrengen tussen de verschillende contracten als het gaat om het soort contract, de facturatie periodiciteit, vooraf vastgelegde artikelen met aantal en prijs, kortingspercentage en/of percentage over prijs. De Consolit business module Contracten basis is dus inzetbaar voor al uw abonnementen op tijdschriften en dagbladen, (sport)verenigingen, fitnesclubs, onderhouds-/support-/servicecontracten die periodiek vooraf of achteraf gefactureerd moeten kunnen worden. Abonnementen/Contracten kunnen periodiek verlengd worden. Op de contracten/abonnementen kunnen eenmalige en/of batch artikelen, zoals aansluitkosten en/of periodieke afrekeningen worden opgenomen om deze eenmalig (extra) in rekening te brengen. De AccountView module Facturering is vereist. De Consolit business module Contracten biedt de mogelijkheid om of Verkooporders of Verkoopfacturen aan te maken. U kiest voor het aanmaken van verkooporders vanuit de contracten om vanuit de verkooporders het logistieke proces zoals het opsturen/verzenden van goederen aan te sturen. U kiest voor het aanmaken van verkoopfacturen vanuit de contracten om vanuit de verkoopfacturen het financiële proces aan te sturen. De Consolit business module Contracten basis biedt de mogelijkheid om de facturen niet op papier af te drukken.

Contracten analyse

De Consolit business module Contracten analyse biedt analyserapporten voor de actieve en opgezegde contracten, de nieuwe contracten per jaar/maand, de te factureren omzet per maand, enzovoort.

Contracten transitoria

De Consolit business module Contracten transitoria is de oplossing om de omzet vanuit de contracten transitorisch te kunnen boeken. De transitorische periode wordt vanuit de contracten overgenomen op de verkoopfactuur. Op de verkoopfactuur kan de transitorische periode eventueel worden aangepast en per verkoopfactuurregel kan de transitorische periode (datum van / datum tot) ook worden aangepast voordat de definitieve verkoopfactuur wordt verwerkt. U kunt ook aansturen dat de transitorisch post niet geboekt mag worden voor de factuurdatum.

Contracten verzendingen

De Consolit business module Contracten verzendingen is de oplossing om op het contract de verzendmomenten vast te leggen en de verzendingen van goederen aan te sturen. Op de contractsoorten legt u de periodiciteit verzending vast met de verzend -maand/-week/-dag en de vervoersmethode. Op het contract worden de aantal verzendingen geregistreerd en bijgehouden.

Contracten lay-outs per e-mail

De Consolit business module Contracten lay-outs per e-mail is de oplossing om de lay-outs vanuit de contracten per e-mail te versturen via de Consolit mailbox. U kunt zowel de lay-outs contracten basis, de lay-outs service contracten als lay-outs verhuurcontracten per e-mail versturen.

Service contracten

De Consolit business module Service contracten is de oplossing voor het registreren van de service contracten en het genereren van de onderhoudsverplichtingen. De Consolit business module Service contracten is een uitbreiding op de Consolit business modules Contracten basis, Werkorders en Objecten. Per service-object legt u de service periodiciteit vast om op basis van de service-interval en de laatste servicedatum de service-orders (werkorders) periodiek te kunnen genereren. Tijdens het genereren van de onderhoudsverplichtingen heeft u de keuze om service-activiteiten en/of service-orders aan te maken. Het definitief inplannen van de service-activiteiten en/of service-orders kan vervolgens plaatsvinden met de Consolit business module Agenda.

Mobiele werkbon component

De Consolit business module Mobiele werkbon component vormt als uitbreiding in AccountView de basis voor de Consolit Service app (mobiele werkbon) om naast het wachtwoord mobile device ook de handtekening en de foto’s te kunnen koppelen op de werkorder in AccountView.

Verhuurcontracten

De Consolit business module Verhuurcontracten is de oplossen voor het registreren van uw verhuurcontracten en het aansturen van de uitleverbon verhuur en de retourbon verhuur. De Consolit business module Verhuurcontracten is een uitbreiding op de Consolit business module Contracten basis ondersteunt zowel Bulkverhuur als Objectverhuur. Voor Objectverhuur is de Consolit business module Objecten vereist. Verhuurcontracten werkt met verhuurstadia zodat u direct inzicht heeft in de verhuurstatus: “Ingevoerd”, “Deels verhuurd”, “Volledig verhuurd”, “Deels retour”, “Volledig retour”, “Volledig gefactureerd”.

De Consolit business module Verhuurcontracten werkt met verhuur- en klant magazijn/-locaties, waarbij de verhuurvoorraad gescheiden wordt van de handelsvoorraad. Per artikel bepaalt u of het artikel als een verhuurartikel en/of verhuurobject of eenmalig artikel moet worden toegepast. Per verhuurartikel kan het verhuurtarief per huurtype “Dag”, “Week”, “Maand” worden vastgelegd.

Vanzelfsprekend ontbreekt de controle op de beschikbare verhuurvoorraad niet, maar ook de controle op de handelsvoorraad wordt uitgevoerd. Vanuit de verhuurcontracten kunt u ook voorraadartikelen zoals handschoenen en andere verbruiksmaterialen meeleveren en doorbelasten.

U kunt de retour ontvangen verhuurobjecten eerst via de objectstatus retour(controle) als retouren verwerken, maar nog niet direct vrij geven voor de verhuur. Pas nadat de verhuurobjecten zijn vrijgegeven voor verhuur kunnen deze verhuurobjecten weer worden verhuurd. Verhuurcontracten kunnen periodiek worden gefactureerd. De eindafrekening over de totale verhuur vindt plaats als het verhuurcontract volledig retour ontvangen is.

Prijsafspraken verhuur

De Consolit business module Prijsafspraken verhuur is de oplossing om binnen de verhuurcontracten te werken met prijsafspraken. U kunt prijsafspraken verhuur vastleggen per artikel(groep) per debiteur/prijslijst op basis van een prijs/kortingspercentage per aantal/perioden en per facturatie periodiciteit.

Grafisch Planbord Verhuur component

De Consolit business module Grafisch Planbord Verhuur component vormt in AccountView de basis voor het Grafisch Planboard Verhuur. In AccountView worden de verhuurgegevens uit de verhuurcontracten bijhouden in de tabellen Grafisch planbord  en Grafisch planbord historie om deze vervolgens weer te synchroniseren naar het Grafisch Planbord Verhuur. De Consolit business module Grafisch Planbord Verhuur component is een uitbreiding op de Verhuurcontracten. Voor het synchroniseren van de verhuurgegevens wordt de Consolit Data Connector gebruikt.

Interne tarieven verhuur

De Consolit business module is de oplossing om binnen de Verhuurcontracten te werken met interne tarieven verhuur en de interne tarieven door te zetten naar de verkoopfacturen. Op de stamgegevens van de verhuurartikel is het mogelijk een intern verhuurtarief vast te leggen per huurtarief type “Dag”, “Week”, “Maand”.

Inkoopkorting interne tarieven verhuur

De Consolit business module CBM Inkoopkorting interne tarieven verhuur is de oplossing om op de verhuurcontracten een Percentage inkoopkorting vast te leggen en deze toe te passen op de interne verhuurtarieven.

Verhuurmagazijn & locatie per verhuurcontractregel

De Consolit business module Verhuurmagazijn & locatie per verhuurcontractregel biedt de mogelijkheid om op de verhuurcontractregel te bepalen vanuit welk verhuurmagazijn/-locatie de verhuurartikelen uitgeleverd moeten worden.

Voorraadmagazijn & locatie per verhuurcontract

De Consolit business module Voorraadmagazijn & locatie per verhuurcontractregel biedt de mogelijkheid om op de verhuurcontractregel te bepalen vanuit welk voorraadmagazijn/-locatie de voorraadartikelen uitgeleverd moeten worden.

Verhuurobjecten retouren controleren via werkorders

De Consolit business module Verhuurobjecten retouren controleren via werkorders is de oplossing om automatisch voor de ontvangen verhuurobjecten controlewerkorders aan te maken en vanuit deze werkorders de verhuurobjecten te controleren. Na controle kunnen de verhuurobjecten vanuit de controlewerkorders direct vrijgegeven worden voor verhuur.

Support

+31 88 619 00 20 Start Teamviewer