Consolit Business Modules Relatiebeheer

Consolit Business modules – Relatiebeheer

Agenda

De Consolit business module Agenda is de oplossing in AccountView met een centrale Agenda te kunnen werken. De Consolit business module Centrale Agenda is een uitbreiding op de AccountView module Verkoopinformatiesysteem en maakt gebruik van de activiteiten.

In de Agenda worden zowel de persoonlijke afspraken en taken getoond. Voor elke afspraak en/of taak wordt een activiteit aangemaakt. Een afspraak moet een begindatum/-tijd en een einddatum/-tijd bevatten voor een taak is de streefdatum verplicht. In de Agenda wordt via Agendagroepen en Agenda rechtengroepen aangestuurd welke afspraken van andere medewerkers u kunt en mag zien. Afspraken van de directieleden kunnen volledig worden afgeschermd en alleen worden beheerd en worden ingezien door de directiesecretaresse(s).

Nieuwe afspraken toevoegen in de agenda en/of afspraken verplaatsen en/of inplannen bij een andere medewerker regelt u simpel met een muisklik en een slepende beweging. “Drag and drop”.

Controle op dubbele afspraken. Afspraken direct openen om details te bekijken, maar ook het kunnen verwijderen van afspraken en het afwerken van de afspraak (status afgewerkt).

Per activiteitsubgebied wordt het agendatype “Afspraak”, “Taak”, “Vrij-/Vakantie” aangestuurd. In de Agenda zijn de persoonlijke taken en afspraken direct inzichtelijk. U kunt kiezen voor een dag of een weekoverzicht. Per type activiteithoofdgebied kunt u de kleurstellingen bepalen. De werktijd van t/m instelbaar, de starttijd view instelbaar en de tijdseenheid zijn instelbaar.  Privé-afspraken kunt u op basis van de instelling Privé ook in de Agenda opnemen. Privé-afspraken zijn namelijk voor andere niet zichtbaar. Afspraken die de gehele dag duren kunt u eenvoudig vastleggen met de instelling Gehele dag; u hoeft geen dan geen begin- en einddatum te selecteren. Afspraken die de gehele dag duren worden op een speciale positie in de agenda getoond, zodat deze direct opvallen en zichtbaar zijn.

Terugkerende afspraken kunt u instellen als herhaalafspraken en op basis van een einddatum en herhaalfrequentie “Dagelijks”, “Wekelijks”, “Maandelijks”, “Jaarlijks” direct in de Agenda opnemen. Voor elke herhaalafspraak wordt een activiteit met een start- en einddatum aangemaakt

U kunt afspraken in de Agenda direct aan meerdere medewerkers/collega’s koppelen per medewerker wordt hiervoor een aparte activiteit met een start- en einddatum aangemaakt.

Plannen in Time slot

De Consolit business module Plannen in Time slot is de oplossing om centraal (cliënt-/ patiënt-) afspraken direct (telefonisch of aan de balie) in te kunnen plannen bij de behandeld (tand-/huis-) arts, therapeut, adviseur, specialist of advocaat. Op basis van de geselecteerde “Behandelaar”, “Cliënt”, “Tijdsduur” en “Weeknummer” worden direct de beschikbare tijdsdelen getoond waarop de afspraak kan plaatsvinden. De afspraak wordt op basis van het geselecteerde Time slot (Tijdsdeel) direct ingepland.

MS Exchange koppeling CBM Agenda component

De Consolit business module MS Exchange koppeling Agenda component is het instrument om in AccountView te kunnen bepalen voor welke medewerkers de afspraken gesynchroniseerd naar en met MS Exchange. De Agenda in AccountView is leidend voor het beheer van nieuwe afspraken.

Planningsscherm medewerkers

De Consolit business module Planningsscherm medewerkers geeft u direct inzicht in de planningshorizon van uw medewerkers. Hoe ziet mij bezetting er uit? Moet ik afspraken verplaatsen? Welke medewerker(s) kan ik nog inzetten. Afspraken zijn in het Planningsscherm eenvoudig aan te maken en te verplaatsen (Drag and Drop). Het Planningsscherm medewerkers beschikt over zoom en scrol functionaliteit om op afspraken in te zoomen en/of de planningshorizon te verschuiven. Overlappende afspraken zijn direct zichtbaar. Controle op dubbele afspraken. Waarschuwing bij het verschuiven van afspraken.

MS Word-brief samenvoegen

De Consolit business module MS Word-brief samenvoegen is de oplossing voor het genereren gepersonaliseerde documenten/mailingen vanuit AccountView in MS Word. De Consolit business module is een uitbreiding op de AccountView module Verkoopinformatiesysteem (Relatiebeheer). De Consolit business module MS Word-brief samenvoegen is mogelijk van Activiteiten, Bedrijven, Contactpersonen, Objecten, Offertes, Projecten, Verkooporders en Werkorders. Vanuit de hoofdtabel en gerelateerde tabellen selecteert uzelf welke velden in de MS Word samenvoegbrief opgenomen moeten kunnen worden.

Personen invoeren bij Bedrijven

De Consolit business module Personen invoeren bij Bedrijven is de B2C oplossing om consumenten (particulieren/cliënten/patiënten) eenvoudig als persoon (bedrijf) in AccountView vast te leggen. In het venster Bedrijven wordt het tabblad Consumenten toegevoegd om de consumenten gegevens vast te leggen; de bedrijfsnaam wordt automatisch samengesteld uit de Titel 1, Initialen en Achternaam op basis van de instelling Gebruik naam voor bedrijf. Naast de NAW gegevens kunt u het Burgerservicenummer, de Geboortedatum en Datum overlijden vastleggen.

Activiteiten e-mailen

De Consolit business module Activiteiten e-mail is de oplossing om snel en efficiënt een activiteit per e-mail te kunnen versturen. De Consolit business module Activiteiten per e-mail is een uitbreiding op de AccountView module Verkoopinformatiesysteem (Relatiebeheer).

Etiketten (KIX-code)

De Consolit business module Etiketten (KIX-code) is de oplossing om op de verzendetiketten en de lay-outs de KlantIndeX-code (Post NL) van het (post)adres af te kunnen drukken. Het lettertype (font) Kixbrg__.ttf moet geïnstalleerd zijn.

Support

+31 88 619 00 20 Start Teamviewer