Consolit Business Modules Projecten

Consolit Business Modules – Projecten

Projecten Onderhanden Werk (OHW) - boekingstrajecten

De Consolit business module Projecten Onderhanden Werk (OHW) – boekingstrajecten is de oplossing om het projectresultaat op basis van een OHW boekingstraject per project aan te kunnen sturen. De Consolit business module Onderhanden Werk (OHW) – boekingstrajecten is een uitbreiding op de AccountView modules Projecten onderhanden werk I en II.

De AccountView module Projecten onderhanden werk biedt u de mogelijk om aan OHW grootboekrekening slechts één Resultatenrekening te koppelen. De Consolit business module Onderhanden Werk (OHW) – boekingstrajecten biedt u de mogelijkheid om aan een project een OHW boekingstraject te koppelen en op deze manier per project de resultaat overboeking op basis van OHW rekening(en) en resultaatrekening(en) aan te sturen.

Tijdregistratie

De Consolit business module Tijdregistratie is de oplossing voor het registreren van de reistijden en werktijden van uw medewerkers, zoals monteurs en consultants. De Consolit business module Tijdregistratie is een uitbreiding op de AccountView modules Projecten en Urenregistratie. Centraal of decentraal kunnen de tijden worden geregistreerd, worden gecontroleerd en daar waar nodig worden gecorrigeerd en vervolgens worden verwerkt in/naar de AccountView Urenregistratie. De Consolit business module Tijdregistratie werkt met tijdregistratie conversiecodes om de geregistreerde reistijden en werktijden, maar ook de verreden kilometers automatisch te kunnen converteren naar de juiste uursoorten. Vanzelfsprekend voorziet de Consolit business module Tijdregistratie in de functionaliteit om bijvoorbeeld de zaterdag als een standaard werkdag in te stellen en weekend- en feestdagen en overuren met hogere uurtarieven te registreren.

Tijdregistratie II

De Consolit business module Tijdregistratie II is een uitbreiding op de Consolit business module Tijdregistratie en biedt de mogelijkheid om te werken met flexibele reis- en werktijden. De flexibele reis- en werktijden liggen bijvoorbeeld tussen 7.00 en 19.00 uur. U werkt met contracttijden van minimaal 8 uur per dag voor uw monteurs of consultants. Daarnaast geldt dat als een monteur of consultant minder dan 9 uur werkt de uren verwerkt moeten worden tegen het 100% uurtarief. Werkt een monteur echter meer dan 9 uur dan moeten de uren vanaf het 9e uur worden verwerkt tegen een hoger uurtarief van bijvoorbeeld 125% of 150%. Via hoofdconversieregels worden de flexibele reis- en werktijden tussen 0700 en 1900 uur vastgelegd en via gekoppelde conversieregels minder dan “9” uur en meer dan “9” uur kunnen de gewenste uursoorten voor de werktijd en reistijd worden vastgelegd.

Support

+31 88 619 00 20 Start Teamviewer