Consolit Business Modules Productie

Consolit Business Modules – Productie

Productieorders

De Consolit business module Productieorders is de oplossing voor het werken het registreren, in plannen, in productienemen, gereedmelden, verwerken en afhandelen van productieorders op basis van klantordergestuurde of voorraadgestuurde productieartikelen. De Consolit business module Productieorders werkt met Materiaalregels (Artikelstuklijsten). Vanuit verkooporders kunnen direct productieorders aangemaakt worden en u kunt productieorders genereren op basis van behoefte. Voorraadaanvulling op basis van productieformules.

Productconfigurator

De Consolit business module Productconfigurator is de oplossing op vanuit verkooporder de productconfigurator het gewenste product samen te stellen en hiervoor een productieorder aan te maken.

Uitbesteding

De Consolit business module Uitbesteding is de oplossing om een productieorders als uitbestedingsorder te registreren, te bewaken en af te handelen en de benodigde materialen te leveren aan de uitbesteder.

Revisiebeheer artikelstuklijsten

De Consolit business module Revisiebeheer artikelstuklijsten is de oplossing om revisiebeheer op de artikelstuklijsten (recepturen) toe te passen. Artikelstuklijsten kunnen eenvoudig worden bijgewerkt. Op de artikelstuklijsten worden revisiedatum en revisienummer bijgehouden.

Support

+31 88 619 00 20 Start Teamviewer