Consolit Business Modules Handel

Consolit Business Modules – Handel

ABC-analyse

De Consolit business module ABC-analyse biedt de mogelijkheid om op basis van de ingestelde ABC-grenswaarde vanuit de artikelhistorie de ABC-analyse uit te voeren. De ABC-analyse kan worden uitgevoerd op basis van een datumbereik, artikelgroep of artikel van tot en/of Business selectie, waarbij de ABC categorie op de artikelen direct kan worden bijgewerkt. Op de stamgegevens artikelen wordt de Huidige ABC-code en de Laatste ABC-code (de vorige ABC-code) bijgehouden.

Alternatief artikel

De Consolit business module Alternatief artikel is de oplossing om met Alternatieve artikelen te kunnen werken. Per artikel is het mogelijk om Alternatieve artikelen te koppelen met een prioriteit en omschrijving. Vanuit de orderregel vraagt u met de sneltoetscombinatie Ctrl+K direct de Alternatieve artikelen op als een artikel bijvoorbeeld even niet op voorraad is.

Archief-orders

De Consolit business module Archieforders is de oplossing om vanuit Historische facturen (meerdere jaren) snel en efficiënt verkooporders of verkoopfacturen te kunnen debiteren/crediteren of beide aan te maken op basis van Geselecteerde, Gemarkeerde of Alle. U kunt de historie factuur (meerdere jaren) openen en op regelniveau de omschrijving, het kortingspercentage en bedrag aanpassen en/of tekstregels toevoegen en/of regels verwijderen om vervolgens direct de correcte verkooporder/verkoopfactuur aan te genereren.

Artikel kenmerken

De Consolit business module Artikel kenmerken is de oplossing om te werken met artikel kenmerken welke u kunt koppelen aan de artikelen. De AccountView module BusinessModeller is vereist om de gewenste velden toe te kunnen voegen aan de tabel Artikel kenmerken. Op basis van Artikel kenmerken, zoals bijvoorbeeld Itemnummer, Positienummer en/of Tekeningnummer kunt in verkoopfacturen, verkooporders en werkorders artikelen zoeken, selecteren en direct invoeren. U kunt met de spatiebalk meerdere regels markeren en in één keer toevoegen.

Extra orderdebiteur

De Consolit business module Extra orderdebiteur is de oplossing voor elk (handels)bedrijf om naast de standaard Factuurdebiteur en Verzenddebiteur op verkooporders en verkoopfacturen ook te werken met een (extra) Orderdebiteur. Debiteur AA plaats de order, de factuur moet naar debiteur BB en goederen moet worden verzonden naar debiteur ZZ. Vanzelfsprekend wordt de Extra orderdebiteur ook opgenomen in de artikelhistorie.

Gekoppelde BV’s

De Consolit business module Gekoppelde BV’s is de oplossing voor handelsbedrijven die naast de B2B in hoofdadministratie bijvoorbeeld ook B2C activiteiten via een gekoppelde BV willen laten plaatsvinden. De hoofdadministratie is de voorraadhoudende administratie waarin alle orders worden geregistreerd en van waaruit de goederen worden geleverd. De facturatie vindt in de hoofdadministratie via een zogenaamde koppeldebiteur, waaraan de consumenten zijn gekoppeld plaats, zodat de B2C omzet op één (koppel)debiteur wordt geboekt in de hoofdadministratie. De B2C verkoopfacturen kunnen eenvoudig worden doorgezet naar de gekoppelde BV om de B2C facturen vanuit de gekoppelde BV naar de consumenten te versturen. De Consolit module Prijsafspraken biedt als uitbreiding op de Consolit module Gekoppelde Bv’s de mogelijkheid om per artikel met adviesverkoopprijs inclusief BTW voor de B2C markt.

Laad- en losadressen

De Consolit business module Laad- en Losadressen is de oplossing om in AccountView zowel met Laad- en Losadressen te werken. Laad- en Losadressen kunnen in aparte tabellen worden vastgelegd per leverancier (crediteur) en debiteur. Laad- en Losadressen kunnen worden geselecteerd uit de tabel Bedrijven. Op de inkooporders is het tabblad Laadadres aanwezig om het juiste Laadadres te kunnen selecteren. Naast het Laadadres kan ook het Losadres op basis van de Afleverdebiteur op de inkooporder (tabblad Laadadres) worden geselecteerd. U kunt de transporteur op deze manier de opdracht geven om de goederen op adres A te laden en op adres B te lossen. Op de verkooporders is het tabblad Losadres aanwezig om het juiste Losadres te kunnen selecteren.

Lay-out op voorraadbladzijde

De Consolit business module Lay-out op voorraadbladzijde is de oplossing om vanuit de voorraadbladzijden magazijnoverboekingen tussen fysiek gescheiden magazijn-/locaties op verschillende adressen te voorzien van een begeleidend document. De magazijnmedewerker(s) hebben op deze manier direct inzicht welke artikelen geleverd moeten worden en welke artikelen ontvangen moeten worden.

Leveranciers per artikel bijwerken

De Consolit business module Leverancier per artikel is de oplossing om de leveranciersgegevens in de tabel Leveranciers per artikel automatisch bij te laten werken voor de standaardleverancier die op het tabblad Inkoop, stamgegevens artikel is vastgelegd. Op het moment dat een leverancier wordt gekoppeld op de stamgegevens van een artikel wordt automatisch een record voor deze leverancier aangemaakt in de tabel Leveranciers per artikel. De standaardleverancier stamgegevens artikel wordt automatisch de Hoofdleverancier in de tabel Leveranciers per artikel. De inkoopprijs, de artikelcode leverancier en de Levertijd in dagen worden vanzelfsprekend ook direct bijgewerkt. Het automatisch bijwerken Leveranciers per artikel voorkomt meldingen over het niet vastgelegd zijn van de hoofdleverancier tijdens het aanmaken van (concept)bestellingen op basis van bestelformules en het toepassen van niet correcte of (nog) niet bijgewerkte inkoopprijzen.

Mobiele voorraadpunten

De Consolit business module Mobiele voorraadpunten is de oplossing om de mobiele voorraad van de servicebussen in aparte mobiele magazijn/-locaties te registreren. De mobiele voorraad wordt uitgesloten voor de verkoop en leveringen vanuit de verkooporders en/of werkorders. De Consolit module Mobiele voorraadpunten is niet alleen inzetbaar bij servicebedrijven, maar ook bij handelsbedrijven die goederen in consignatie leveren, waarbij de goederen in eigendom  blijven. Servicemonteurs kunnen materialen vanuit de mobiele voorraad vanuit de service bus direct verbruiken. De afboeking van de materialen vindt direct op de correcte magazijn/-locatieplaats. De mobiele voorraadpunten geeft direct inzage in de voorraad per beschikbare locatie tijdens de voorraadcontrole bij invoeren in verkooporders en/of werkorders.

Partijen I

De Consolit business module Partijen I is de oplossing voor een sluitende partijen-/batch-/lot-registratie. De Consolit module Partijen I werkt volledig geïntegreerd met de AccountView modules Inkooporders, Voorraad en Verkooporders en de Consolit modules Werkorders en Productieorders en Paklijsten (Picklist). Volledige partij tracebility van de ingekochte, verkochte en op voorraad liggende partijaantallen en in de productieorders verbruikte partij-aantallen. Partijen kunnen handmatig of automatisch worden toegewezen in het orderproces. Per partijartikel is de houdbaarheid en THT controle instelbaar. Controle op THT datum vindt plaats tijdens het orderproces. Bij handmatige toewijzen partijen springt melding in als de THT datum niet voldoet aan de ingestelde controle, bij automatisch toewijzen partijen worden partijen welke niet voldoen aan de ingestelde controle niet automatisch toegewezen.

THT = Tenminste houdbaar tot

Partijen II

De Consolit business module Partijen II is de oplossing voor het werken met de Werkelijke inkoopprijs per partij. Per partij wordt in plaats van de waarderingsprijs de werkelijke inkoopprijs gebruikt als voorraadwaarde. Partij op- en afboekingen en voorraadwaardering vinden plaats tegen de werkelijke inkoopprijs per partij.

Paklijsten (Picklist)

De Consolit business module Paklijsten (Picklist) is de oplossing voor het verdelen van de beschikbare voorraad volgens in te stellen prioriteiten volgorde en de goederen vervolgens middels paklijsten (picklist) in het magazijn te picken, terug te melden en de terugmeldingen te verwerken. Tijdens het verwerken van de teruggemelde aantallen is direct mogelijk om de pakbonnen vanuit de verkooporders en/of werkorders direct af te drukken en te verwerken. De voorraad wordt tijdens de invoer automatisch gealloceerd in de verkooporders en werkorders, waarbij de paklijst locatie in de orderregels wordt toegepast en de aantallen automatisch in backorder worden gezet. Vanzelfsprekend is het mogelijk om een verkooporder en/of werkorder uit te sluiten voor verdelen beschikbare voorraad en de verkooporder/werkorder direct te kunnen leveren door het afdrukken van de pakbon. Daarnaast is het ook mogelijk om per verkooporder het verdelen van de beschikbare voorraad automatisch plaats te laten vinden en het picklist proces verder aan te sturen.

Prijsafspraken

De Consolit business module Prijsafspraken is de oplossing om op verkooporders orderkosten en orderkortingen via Orderkortingen prijsafspraken en Orderkosten prijsafspraken automatisch op de verkooporders en/of verkoopfacturen over het ordertotaal toe te passen. De aansturing van de Orderkorting en/of Orderkosten op de verkooporder vinden plaats op basis van de debiteur instellingen. Per verkooporder is het mogelijk om de orderkosten en/of orderkorting uit te schakelen. De Consolit module Prijsafspraken biedt ook de mogelijkheid om per artikel een advies-verkoopprijs inclusief btw vast te leggen. Per debiteur kan worden ingesteld of de adviesverkoop-prijs gebruikt moet worden. Artikelen kunnen via de artikelgroep wordt uitgesloten voor de orderkorting.

Prijscodes (inkoop-, verkoop- en kostprijs)

De Consolit business module Prijscodes is de oplossing om de inkoopprijs en/of verkoopprijs en/of waarderingsprijs (kostprijs) automatisch te laten berekenen op basis van een prijsformule. De prijscode kan per artikel(groep) worden vastgelegd. Op het moment dat van een artikel de inkoopprijs en/of verkoopprijs en/of kostprijs wordt gewijzigd zal op basis van de prijscode herrekening van de inkoopprijs, verkoopprijs of kostprijs (VVP) plaatsvinden. U bepaalt op dat moment zelf of de prijzen ja/nee bijgewerkt moeten worden. Als de VVP niet direct kan worden gewijzigd wordt de nieuwe VVP toegepast en kan via Voorraadherwaardering de nieuwe VVP worden gejournaliseerd.

Rapport levertijdoverschrijding

De Consolit business module Rapport levertijdoverschrijding geeft de gebruiker op basis van een peildatum direct inzage in een dreigende levertijd overschrijding  in verkooporders. Het rapport kan worden ingezien/afgedrukt op basis van diverse instellingen. Verkooporders met knelpunten kunnen worden verschoven.

Registratie inkoopvertraging

De Consolit business module Registratie inkoopvertraging biedt de gebruiker de mogelijkheid om de inkoopvertragingen  met de reden van vertraging en een nieuwe leverdatum op de inkooporder per artikel te registreren. De vertragingen worden in een aparte tabel geregistreerd voor verdere analyse van deze vertragingen.

Uitbreiding op offertes

De Consolit business module Uitbreiding op offertes biedt de mogelijkheid om op de offerte een omschrijving offerte vast te leggen.

Samengevatte verkoophistorie

De Consolit business module Samengevatte verkoophistorie is de oplossing om direct per artikel, artikelgroep of debiteur de jaaromzet en jaarafzet in te zien. U kunt de verkoophistorie bijwerken of zelfs volledig opnieuw opbouwen. In de vensters verkoophistorie wordt ook een prognose van de jaar omzet en afzet getoond.

Scanning urenregistratie

De Consolit business module Scanning urenregistratie is de oplossing om op basis van barcodes via scanning de uren te registreren.

Scanning etiketten/artikelen

De Consolit business module Scanning etiketten/artikelen is de oplossing voor het scannen van artikelen via een zogenaamde “toetsenbord scanner” in inkooporders, verkooporders, verkoopfacturen, werkorders en productieorders. Per artikel kunt u een eigen barcode, een barcode leverancier, een eigen EAN code, een EAN code leverancier en een EAN code afnemer vastleggen. U kunt zelf artikeletiketten definiëren en via een label designer ontwerpen en onderhouden. Vanzelfsprekend kunt u de artikeletiketten afdrukken vanuit de artikelen, inkooporders, verkooporders, werkorders en productieorders.

Scanning etiketten/partijen

De Consolit business module Scanning etiketten/partijen is de oplossing voor het scannen van partijen via een zogenaamde “toetsenbord scanner” in inkooporders, verkooporders, verkoopfacturen, werkorders en productieorders. Per artikelgroep kunt u voor de partijen een standaard etiket vastleggen voor inkoop, verkoop, werkorders en productie. U kunt zelf partijetiketten definiëren en via een label designer ontwerpen en onderhouden. Vanzelfsprekend kunt u de partijetiketten afdrukken vanuit de partijen, inkooporders, verkooporders, werkorders en productieorders.

Scanning etiketten/serienummer

De Consolit business module Scanning etiketten/serienummer is de oplossing voor het scannen van serienummer via een zogenaamde “toetsenbord scanner” in inkooporders, verkooporders, verkoopfacturen, werkorders en productieorders. Per artikelgroep kunt u voor de serienummers een standaard etiket vastleggen voor inkoop, verkoop, werkorders en productie. U kunt zelf serienummeretiketten definiëren en via een label designer ontwerpen en onderhouden. Vanzelfsprekend kunt u de serienummeretiketten afdrukken vanuit de serienummers, inkooporders, verkooporders, werkorders en productieorders.

Serienummers

De Consolit business module Serienummers is de oplossing voor (groot)handelsbedrijven die serienummer artikelen inkopen en verkopen. De Consolit module Serienummers werkt volledig geïntegreerd met de AccountView modules Inkoop, Voorraad, Verkooporders en Verkoopfacturen, maar ook Goederenuitgifte of de Paklijsten (Picklist). Per artikel geeft u aan of de serienummers geregistreerd moeten worden. Op het serienummer worden de inkoopordergegevens en verkoopordergegevens geregistreerd.

Sortering pakbon-/paklijstregels

De Consolit business module Sortering pakbonnen-/paklijstregels is de oplossing om de pakbon-/ paklijstregels op volgorde van magazijn/-locatie af te drukken. Het rapport Paklijst per locatie vanuit verkooporders kan op verschillende volgorden worden afgedrukt.

Sortering verkooppakbon

De Consolit business module Sortering verkooppakbon is de oplossing om verkooporderregels op de proefpakbonnen en/of pakbonnen vanuit verkooporders op volgorde van locatie te printen.

Vervangende artikelen

De Consolit business module Vervangende artikelen is de oplossing om artikelen die worden vervangen te registreren door op de stamgegevens artikelen de originele artikelcode, nieuwe artikelcode of vorige artikelcode automatisch vast te leggen. Artikelen welke worden vervangen kunnen automatisch worden geblokkeerd. Als artikel A wordt vervangen door artikel A1 wordt op artikel A als nieuwe artikelcode artikel A1 geregistreerd en wordt op het artikel A1 het als originele artikelcode en vorige artikelcode artikel A geregistreerd. Wordt artikel A1 weer vervangen door Artikel A2, dan wordt op artikel A1 het vervangende artikel A2 als nieuwe artikelcode geregistreerd. Op artikel A2 wordt het als originele artikelcode artikel A geregistreerd en als vorige artikelcode wordt artikel A1 geregistreerd. De volledige historie van artikelen die worden vervangen blijft inzichtelijk. Als een artikel wat is vervangen, maar niet is geblokkeerd in een verkooporderregel wordt gebruikt kan de omschrijving orderregel worden aangepast op basis van een formule zodat direct duidelijk is dat dit artikel door een ander artikel is vervangen.

Verzendetiketten

De Consolit business module Verzendetiketten is de oplossing om vanuit de verkooporders tijdens het pakbonproces automatisch een verzendetiket te laten genereren en af te drukken. Op de verkooporder kunnen de gegevens voor de verzendetiketten zoals Kosten, Totaal gewicht, Aantal colli’s en/of Aantal pallets en de aanvullende diensten zoals Verzekering of Extra kosten spoedzending, enzovoort worden vastgelegd. De aansturing van de Verzendetiketten vindt plaats via de Vervoersmethoden. De Verzendetiketten en Verzendbewijzen worden ontworpen via de meegeleverde label designer.

Vestigingen

De Consolit business module Vestigingen is de oplossing voor (groot)handels- en servicebedrijven met meerdere vestigingen met een eigen voorraadmagazijn. De Consolit module Vestigingen beschikt functionaliteit om vanuit het centrale magazijn de voorraad op de vestigingen, maar ook mobiele voorraadpunten (servicebussen) weer aan te laten vullen via door het systeem gegenereerde interne orders. De Consolit module Vestigingen is een uitbreiding op de Consolit modules Paklijsten (Picklist), Mobiele voorraadpunten en Lay-out op voorraadbladzijden. De keuze is aan u om de inkoop centraal aan te sturen en/of de vestigingen ook zelfstandig te laten inkopen.

Voorraadafschrijving

De Consolit business module Voorraadafschrijving is de oplossing om de afschrijving op de incourante voorraad te laten berekenen op basis van in te stellen percentage en ouderdom op basis van de laatste inkoopdatum en/of laatste verkoopdatum. De afschrijvingswaarde op het rapport geldt als een advies. De daadwerkelijke afschrijving op de voorraad bepaalt uzelf.

Voorraadallocatie volgens business rules

De Consolit business module Voorraadallocatie volgens business rules is de tool om in verkooporders de voorraad te alloceren en de aantallen automatisch in backorder te zetten.

Werkorders

De Consolit business module Werkorders is de oplossing voor het registreren van werkorders en vanuit de werkorders de installatie-/onderhouds-/service-/reparatiewerkzaamheden plaats te laten vinden. Op de werkorders vindt de registratie plaats van de verrichte werkzaamheden, de gebruikte en/of verbruikte materialen en de bestede uren (artikelen). De werkorder is ook de basis voor de regiefactuur (voorcalculatie of nacalculatie) of vaste prijs factuur. U kunt zelf u type werkorders (werkorder typen) definiëren en werken met werkorder stadia. De Consolit module Werkorders is een uitbreiding op de AccountView modules Verkoopinformatiesysteem en Projecten.

Werkordernummer = Projectnummer. Vanuit de werkorder kan het projectbudget automatisch worden aangemaakt en worden bijgewerkt. De werkorderstadia kunnen worden gekoppeld aan een projectstatus; bij het wijzigen van de werkorderstatus intern wordt ook de projectstatus gewijzigd.

De AccountView module Verkoopinformatiesysteem (Relatiebeheer/CRM) is nodig om naast het gebruik van contactpersonen ook te kunnen werken met activiteiten om de service-calls te registreren. Vanuit de activiteit (service-call) kunt u direct een werkorder aanmaken, de notitie van de activiteit wordt automatisch overgenomen op de werkorder. Vanuit de werkorder is het ook mogelijk om direct inkooporders aan te maken. De Consolit module Werkorders beschikt over Concept-facturen (Consolit) om bijvoorbeeld de (Concept)facturen eerst ter goedkeuring naar de opdrachtgever te sturen om na akkoord vanuit de Concept-facturen (Consolit) voorzien van goedkeuringscode direct de definitieve factuur aan te kunnen maken.

Artikelstuklijsten werkorders

De Consolit business module Artikelstuklijsten werkorders biedt de mogelijkheid om binnen werkorders te werken met de Consolit Artikelstuklijsten. Werkorders die gebruikt worden voor Engineering zijn vervolgens de basis voor de Productieafdeling. Beschikt u over de Productieorders dan kunt u vanuit de werkorders direct de productieorder(s) aanmaken.

Deelfacturering werkorders

De Consolit business module Deelfacturering werkorders is de oplossing om op de werkorder de factuurmomenten voor de deelfacturen/termijnfacturen vast te leggen en de deelfacturering aan te sturen. Naast het aanmaken van deelfacturen is het ook mogelijk om de eindfactuur op basis van nacalculatie  aan te maken waarbij de reeds in rekening gebrachte deelfacturen op de eindefactuur in mindering worden gebracht.

Extra velden werkorders

De Consolit business module Extra velden werkorders biedt de mogelijkheid om in de gekoppelde tabel Extra velden werkorders zelf velden toe te voegen. De velden in de tabel Extra velden werkorders zijn direct vanuit werkorders als stamgegeven beschikbaar (toevoegen/wijzigen/verwijderen). De AccountView module BusinessModeller Handel is vereist.

Orderinkoop werkorders

De Consolit business module Orderinkoop werkorders is de oplossing om vanuit de werkorders direct gekoppelde inkooporders aan te maken. De backorder aantallen (werkorder) kunnen direct op basis van de ontvangen aantallen (inkooporder) worden bijgewerkt. De AccountView module Orderinkoop is vereist. In plaats van concept-bestellingen worden bij Orderinkoop werkorders direct inkooporders aangemaakt gekoppeld aan werkordernummer/projectnummer op inkooporderregelniveau.

Werkorder lay-outs per e-mail

De Consolit business module Werkorder lay-outs per e-mail is de oplossing voor het elektronisch versturen van de werkorder lay-outs via de Consolit Mailbox. Naast de standaard werkorder lay-outs zoals de Werkbon en Pakbon is het ook mogelijk om de beschikbare 8 voor gedefinieerde lay-outs elektronische te versturen. Voor elke werkorder lay-out kan een E-mailsjabloon (Consolit) worden vastgelegd in de stamgegevens administratie.

Werkorders II

De Consolit business module Werkorders II is de oplossing voor het werken met projectgroepen en/of deelorders. De projectgroep en volgnummering is instelbaar. Werkorders II werkt volledig geïntegreerd met de AccountView module Urenregistratie. U kunt ervoor kiezen om de uren direct in te voeren via de werkorder of via de urenregistratie. Met Werkorders II beschikt u over de mogelijkheid om naast de materialen niet alleen de geregistreerde uren door te belasten, maar ook de mogelijkheid om (inkoop)kosten en overige kosten wel of niet verdicht te factureren. Ook aan aanmaken van verzamelfacturen per projectgroep is mogelijk. Per werkorder(ordertype) wordt bepaald wat wel/niet gefactureerd wordt.

Objecten (inclusief Serienummers)

De Consolit business module Objecten vormt de basis voor het registreren, beheren en onderhouden en verhuren van complexe objecten voor technische (groot)handelsbedrijven, installatiebedrijven en service- en onderhoudsbedrijven. Per object worden alle mutaties bijgehouden en geregistreerd in de objecthistorie, hierdoor heeft u altijd inzage waar een object zich bevindt en heeft bevonden.

Kortom de Consolit module Objecten biedt u een compleet objectbeheer systeem oftewel Object Relationship Management (ORM).

U kunt objecten met meerdere onderliggende niveaus registreren door objecten/serienummers te koppelen aan een hoofdobject of sub-object. De Consolit module Objecten is een uitbreiding op de Consolit module Werkorders en werkt volledig geïntegreerd met de Consolit modules Servicecontracten en Verhuurcontracten.

Storingsmeldingen objecten

De Consolit business module Storingsmeldingen objecten is de oplossing voor het vastleggen van storingsmeldingen per object. Op basis van objecttypen kunt u storingsmeldingen en de bijbehorende storingsoplossingen vastleggen. Een onmisbare tool voor uw service- & supportmedewerkers en (service)monteurs.

Tellerstanden objecten

De Consolit business module Tellerstanden objecten is de oplossing om de tellerstanden (kilometerstanden, draaiuren) per object bij te houden. U koppelt op basis van een Tellerkaart type en Tellerkaart aan een object. Op de Tellerkaart legt u per datum de tellerstand vast, de mutatie en de mutatie per maand worden automatisch berekend, zodat u direct inzage hebt in de gemiddelde tellerstand en eventueel (seizoens)pieken.

Contracten basis

De Consolit business module Contracten basis is de oplossing voor het vastleggen van abonnementen/contracten en het periodiek factureren van deze abonnementen/contracten. Op basis van zelf te definiëren contractsoorten kunt u onderscheid aanbrengen tussen de verschillende contracten als het gaat om het soort contract, de facturatie periodiciteit, vooraf vastgelegde artikelen met aantal en prijs, kortingspercentage en/of percentage over prijs. De Consolit business module Contracten basis is dus inzetbaar voor al uw abonnementen op tijdschriften en dagbladen, (sport)verenigingen, fitnesclubs, onderhouds-/support-/servicecontracten die periodiek vooraf of achteraf gefactureerd moeten kunnen worden. Abonnementen/Contracten kunnen periodiek verlengd worden. Op de contracten/abonnementen kunnen eenmalige en/of batch artikelen, zoals aansluitkosten en/of periodieke afrekeningen worden opgenomen om deze eenmalig (extra) in rekening te brengen. De AccountView module Facturering is vereist. De Consolit business module Contracten biedt de mogelijkheid om of Verkooporders of Verkoopfacturen aan te maken. U kiest voor het aanmaken van verkooporders vanuit de contracten om vanuit de verkooporders het logistieke proces zoals het opsturen/verzenden van goederen aan te sturen. U kiest voor het aanmaken van verkoopfacturen vanuit de contracten om vanuit de verkoopfacturen het financiële proces aan te sturen. De Consolit business module Contracten basis biedt de mogelijkheid om de facturen niet op papier af te drukken.

Contracten analyse

De Consolit business module Contracten analyse biedt analyserapporten voor de actieve en opgezegde contracten, de nieuwe contracten per jaar/maand, de te factureren omzet per maand, enzovoort.

Contracten transitoria

De Consolit business module Contracten transitoria is de oplossing om de omzet vanuit de contracten transitorisch te kunnen boeken. De transitorische periode wordt vanuit de contracten overgenomen op de verkoopfactuur. Op de verkoopfactuur kan de transitorische periode eventueel worden aangepast en per verkoopfactuurregel kan de transitorische periode (datum van / datum tot) ook worden aangepast voordat de definitieve verkoopfactuur wordt verwerkt. U kunt ook aansturen dat de transitorisch post niet geboekt mag worden voor de factuurdatum.

Contracten verzendingen

De Consolit business module Contracten verzendingen is de oplossing om op het contract de verzendmomenten vast te leggen en de verzendingen van goederen aan te sturen. Op de contractsoorten legt u de periodiciteit verzending vast met de verzend -maand/-week/-dag en de vervoersmethode. Op het contract worden de aantal verzendingen geregistreerd en bijgehouden.

Contracten lay-outs per e-mail

De Consolit business module Contracten lay-outs per e-mail is de oplossing om de lay-outs vanuit de contracten per e-mail te versturen via de Consolit mailbox. U kunt zowel de lay-outs contracten basis, de lay-outs service contracten als lay-outs verhuurcontracten per e-mail versturen.

Service contracten

De Consolit business module Service contracten is de oplossing voor het registreren van de service contracten en het genereren van de onderhoudsverplichtingen. De Consolit business module Service contracten is een uitbreiding op de Consolit business modules Contracten basis, Werkorders en Objecten. Per service-object legt u de service periodiciteit vast om op basis van de service-interval en de laatste servicedatum de service-orders (werkorders) periodiek te kunnen genereren. Tijdens het genereren van de onderhoudsverplichtingen heeft u de keuze om service-activiteiten en/of service-orders aan te maken. Het definitief inplannen van de service-activiteiten en/of service-orders kan vervolgens plaatsvinden met de Consolit business module Agenda.

Mobiele werkbon component

De Consolit business module Mobiele werkbon component vormt als uitbreiding in AccountView de basis voor de Consolit Service app (mobiele werkbon) om naast het wachtwoord mobile device ook de handtekening en de foto’s te kunnen koppelen op de werkorder in AccountView.

Verhuurcontracten

De Consolit business module Verhuurcontracten is de oplossen voor het registreren van uw verhuurcontracten en het aansturen van de uitleverbon verhuur en de retourbon verhuur. De Consolit business module Verhuurcontracten is een uitbreiding op de Consolit business module Contracten basis ondersteunt zowel Bulkverhuur als Objectverhuur. Voor Objectverhuur is de Consolit business module Objecten vereist. Verhuurcontracten werkt met verhuurstadia zodat u direct inzicht heeft in de verhuurstatus: “Ingevoerd”, “Deels verhuurd”, “Volledig verhuurd”, “Deels retour”, “Volledig retour”, “Volledig gefactureerd”.

De Consolit business module Verhuurcontracten werkt met verhuur- en klant magazijn/-locaties, waarbij de verhuurvoorraad gescheiden wordt van de handelsvoorraad. Per artikel bepaalt u of het artikel als een verhuurartikel en/of verhuurobject of eenmalig artikel moet worden toegepast. Per verhuurartikel kan het verhuurtarief per huurtype “Dag”, “Week”, “Maand” worden vastgelegd.

Vanzelfsprekend ontbreekt de controle op de beschikbare verhuurvoorraad niet, maar ook de controle op de handelsvoorraad wordt uitgevoerd. Vanuit de verhuurcontracten kunt u ook voorraadartikelen zoals handschoenen en andere verbruiksmaterialen meeleveren en doorbelasten.

U kunt de retour ontvangen verhuurobjecten eerst via de objectstatus retour(controle) als retouren verwerken, maar nog niet direct vrij geven voor de verhuur. Pas nadat de verhuurobjecten zijn vrijgegeven voor verhuur kunnen deze verhuurobjecten weer worden verhuurd. Verhuurcontracten kunnen periodiek worden gefactureerd. De eindafrekening over de totale verhuur vindt plaats als het verhuurcontract volledig retour ontvangen is.

Prijsafspraken verhuur

De Consolit business module Prijsafspraken verhuur is de oplossing om binnen de verhuurcontracten te werken met prijsafspraken. U kunt prijsafspraken verhuur vastleggen per artikel(groep) per debiteur/prijslijst op basis van een prijs/kortingspercentage per aantal/perioden en per facturatie periodiciteit.

Grafisch Planbord Verhuur component

De Consolit business module Grafisch Planbord Verhuur component vormt in AccountView de basis voor het Grafisch Planboard Verhuur. In AccountView worden de verhuurgegevens uit de verhuurcontracten bijhouden in de tabellen Grafisch planbord  en Grafisch planbord historie om deze vervolgens weer te synchroniseren naar het Grafisch Planbord Verhuur. De Consolit business module Grafisch Planbord Verhuur component is een uitbreiding op de Verhuurcontracten. Voor het synchroniseren van de verhuurgegevens wordt de Consolit Data Connector gebruikt.

Interne tarieven verhuur

De Consolit business module is de oplossing om binnen de Verhuurcontracten te werken met interne tarieven verhuur en de interne tarieven door te zetten naar de verkoopfacturen. Op de stamgegevens van de verhuurartikel is het mogelijk een intern verhuurtarief vast te leggen per huurtarief type “Dag”, “Week”, “Maand”.

Inkoopkorting interne tarieven verhuur

De Consolit business module Inkoopkorting interne tarieven verhuur is de oplossing om op de verhuurcontracten een Percentage inkoopkorting vast te leggen en deze toe te passen op de interne verhuurtarieven.

Verhuurmagazijn & locatie per verhuurcontractregel

De Consolit business module Verhuurmagazijn & locatie per verhuurcontractregel biedt de mogelijkheid om op de verhuurcontractregel te bepalen vanuit welk verhuurmagazijn/-locatie de verhuurartikelen uitgeleverd moeten worden.

Voorraadmagazijn & locatie per verhuurcontract

De Consolit business module Voorraadmagazijn & locatie per verhuurcontractregel biedt de mogelijkheid om op de verhuurcontractregel te bepalen vanuit welk voorraadmagazijn/-locatie de voorraadartikelen uitgeleverd moeten worden.

Verhuurobjecten retouren controleren via werkorders

De Consolit business module Verhuurobjecten retouren controleren via werkorders is de oplossing om automatisch voor de ontvangen verhuurobjecten controlewerkorders aan te maken en vanuit deze werkorders de verhuurobjecten te controleren. Na controle kunnen de verhuurobjecten vanuit de controlewerkorders direct vrijgegeven worden voor verhuur.

Support

+31 88 619 00 20 Start Teamviewer