19-02-2019

Gevolgen Brexit voor Unit4 Wholesale

De Brexit is per 29 maart 2019 een feit. Hoe dit proces precies zal verlopen en aan welke voorwaarden voldaan moet worden is nu nog niet bekend. Afhankelijk van de situatie van uw bedrijf kan dit gevolgen hebben voor de manier waarop u uw gegevens verwerkt binnen Unit4 Wholesale.

Hieronder beschrijven we de acties, voor zover nu bekend, die noodzakelijk zijn als het moment van de Brexit een feit is en indien u goederen/diensten in- of uitvoert naar het Verenigd Koninkrijk.

Heeft u een specifieke situatie en/of maatwerk dat direct gevolgen ondervindt van de Brexit, neem dan contact met ons op via telefoonnummer +31 88 619 00 00. Wij zullen dan samen met u bekijken of er aanpassingen nodig zijn voor uw situatie. Uiteraard zullen wij indien nodig dit ook bij Unit4 neerleggen.

Houdt u daarnaast rekening met eventuele (procedurele) gevolgen voor uw bedrijf. Te denken valt hierbij aan het vastleggen van de juiste stamdata zoals  ‘Land van herkomst’, invoerrechten, en lay-outs van officiële papieren zoals factuur- en vervoersdocumenten. Kunt u hierbij hulp gebruiken, onze consultants helpen u graag.

Zorg dat u op de hoogte bent van de eisen op het moment dat deze bekend zijn. Veel informatie hierover is te vinden op het internet en bijvoorbeeld bij Transsmart, of voert  u een scan uit op het Brexitloket van de Rijksoverheid.

Ook kunt u wellicht in aanmerking komen voor een subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bij het inschakelen van een Brexit-adviseur .

Wijzigingen Unit4 Wholesale

Om u verder te kunnen voorbereiden hebben we voor u de wijzigingen in kaart gebracht die u, voor zover van toepassing, moet doorvoeren in uw applicatie.

Onderhoud landen

Zorg ervoor dat het vinkje ‘Europese Unie’ bij Groot Brittannië uitgezet wordt in het programma
Applicatiebeheer | Onderhoud | Algemeen | Landen

Btw-Scenarios

Bij gebruik van het standaard btw-scenario 00000003 bij Britse crediteuren moet dit gewijzigd worden in btw-scenario 00000004. Voor Britse debiteuren zal het btw-scenario gewijzigd moeten worden van 00000007 naar 00000008.

Maakt u gebruik van zelfgemaakte btw-scenario’s, controleert u die dan ook en pas deze aan volgens de normen gesteld aan een buiten EU levering/ontvangst. Hiervoor kunt u gebruikmaken van het programma.
Applicatie | Onderhoud | Basisgegevens | Groepsgewijs wijzigen organisatiegegevens

Geeft u als voorwaarde op dat het btw-scenario ‘Inkoop/verkoop EU btw verlegd’

en pas het btw-scenario aan:

Openstaande orders

Houdt u er rekening mee dat van deels gefactureerde orders, het btw-scenario niet meer gewijzigd kan worden.

Btw-aangifte

Bij het opmaken van dit document heeft de overheid nog geen besluit genomen over een eventuele overgangsregeling aangaande de fiscale gevolgen.

Mocht het per 1 april 2019 noodzakelijk zijn tòch aanpassingen door te voeren, dan kunnen facturen die nog zijn aangemaakt met het oude en foutieve scenario omgezet worden met behulp van Applicatie | Taken | btw-aangifte | herindelen btw-vakken

Hier kunt u de btw-scenario’s van bestaande facturen wijzigen in het nieuwe scenario. Daarna kunt u de btw-aangifte aanmaken

Crediteringen

Mocht u nog een creditering moeten toepassen na de Brexit over een factuur van vóór Brexit, maakt u dan gebruik van het oorspronkelijke btw-scenario welke was toegepast op de oorspronkelijke factuur. Hierbij zult u zelf de juiste keuze voor het btw-scenario moeten maken in de inkoopfactuur, verkooporder, dienstenfactuur of verkoopfactuur.

Vragen

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de supportafdeling van Unit4 of uw accountmanager via telefoonnummer +31 88 619 00 40.

Support

+31 88 619 00 20 Start Teamviewer