28-03-2019

Gevolgen Brexit administratie Unit4 Multivers

Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de gevolgen van de Brexit en het tijdspad van de veranderingen. Op het moment dat de Brexit een feit is, wilt u goed voorbereid zijn. Wilt u weten welke gevolgen dit voor uw administratie heeft, Unit4 heeft een aantal zaken op papier gezet.

Het document beschrijft de instellingen die, voor zover nu bekend, noodzakelijk zijn als u crediteuren of debiteuren hebt in het Verenigd Koninkrijk en goederen of diensten im-of exporteert uit het Verenigd Koninkrijk.

Houdt u daarnaast rekening met eventuele (procedurele) gevolgen voor uw bedrijf bij export of import, zoals import- of exportdocumenten.

Zorg dat u op de hoogte bent van de eisen op het moment dat deze bekend zijn. Veel informatie hierover is te vinden op het internet. Bijvoorbeeld bij het Brexitloket van de Rijksoverheid.

Ook kunt u wellicht in aanmerking komen voor een subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bij het inschakelen van een Brexit-adviseur.

In dit document worden algemene richtlijnen gegeven en, waar nodig, per pakket gebruiksinstructies voor het wijzigen van de instellingen.

Download Gevolgen van de Brexit

Support

+31 88 619 00 20 Start Teamviewer