10-10-2017

Uw bedrijf of afdeling verbeteren via de ERP-shuttle van Consolit

Veel leveranciers van software-oplossingen kijken bij (ICT) vraagstukken eerst naar hun eigen software en/of hardware. Van daaruit proberen ze een oplossing aan te bieden. Daarbij zal de klant vaak zichzelf moeten aanpassen aan de geboden oplossing. Indien deze aanpassing mogelijk is, zal de oplossing op zich wel goed werken. Daarbij rijzen echter wel wat vragen: is dat wel de meest efficiënte oplossing? Wordt deze oplossing dan wel geaccepteerd door de mensen die hiermee moeten werken? Helaas moet op beide vragen toch regelmatig ‘nee’ geantwoord worden.

Consolit pakt (ICT) vraagstukken daarom op een andere manier aan zodat een vraagstuk zo efficiënt mogelijk wordt opgelost en de oplossing ook bedrijfsbreed wordt geaccepteerd. Ik kom bij zowel mogelijk nieuwe klanten als bij bestaande klanten over de vloer om een vraagstuk te bespreken. Daarbij wordt in eerste instantie geïnventariseerd waar de klant over een bepaalde tijd wil staan met betrekking tot het door hem voorgelegde vraagstuk. Denk daarbij aan het volgende:

  • Moet er een bepaalde efficiëntie behaald worden?
  • Moet er een bepaalde groei behaald worden?
  • Welke informatie moet beschikbaar worden?

Het antwoord op deze vragen definieert het eindstation. Ik zie mijzelf nooit als leverancier maar altijd meer als een partner. Consolit houdt ook deze zienswijze aan. We gaan het gezamenlijk oplossen. We moeten samen naar het eindstation. Meestal gaat dat niet in 1 keer. Daarom gaan we onze reis in eenvoudig haalbare stukken opdelen. Dat zijn de tussenstations. Die kunnen allemaal in een rechte lijn achter elkaar liggen, maar het is ook mogelijk dat er meerdere trajecten tegelijk gaan lopen met ieder zijn eigen tussenstations. Uiteindelijk komen alle lijnen weer bij het eindstation terecht. Een degelijk plan maken wij visueel door middel van een plattegrond van de metro. Hierop staat het beginstation, de tussenstations en het eindstation benoemd. De stations zijn verbonden met de lijnen die Consolit en de klant moeten doorlopen. Als dit plan akkoord is, gaan we invulling geven aan het plan. Wat en wie hebben we nodig om bij de diverse stations te komen. Dat kunnen mensen van de klant, van Consolit en/of van een externe partij zijn. Daarna kijken we naar de bestaande software/hardware, deze kan geleverd zijn door Consolit en/of van een derde partij. Verder wordt bepaald wanneer de ‘metro’ bij een station moet zijn. Dit hele traject noemen wij de ERP-shuttle van Consolit.

Samen met de klant gaan we op weg naar het eindstation. Het is voor beide partijen van belang om de reis tot een goed eind te brengen. Als Consolit daarbij software en/of diensten kan leveren, is dat uiteraard heel goed. Maar het uiteindelijk doel is het eindstation halen. Consolit is pas tevreden als de klant tevreden is. We zijn immers een langdurige relatie met elkaar aangegaan. Een soort partnerschap.

Heeft u ook 1 of meerdere vraagstukken? Bent u geïnteresseerd in onze ERP-shuttle? Neem dan contact met mij op via rdemeijer@consolit.nl. Dan ga ik u helpen om een oplossing te vinden.

 

 

René de Meijer
ERP Consultant bij Consolit B.V.

 

Partners

Consolit werkt samen met gewaardeerde partners:

Unit4 Corporate Logo
Unidis Corporate Logo

Support

+31 88 619 00 20 Start Teamviewer