22-04-2020

Data Quality waarborgen

Onze vorige blog ging over Data Quality Management: het belang van datakwaliteit voor het creëren van betrouwbaar inzicht in uw data. Maar hoe zorgen we ervoor dat de kwaliteit van data binnen een organisatie gewaarborgd wordt?

Hoe groter een organisatie, hoe meer data er beschikbaar is en hoe groter de kans dat de data onvolledig of onjuist is. Er kunnen immers veel mensen betrokken zijn bij het genereren en bewerken van data. In onze ogen is een belangrijke eerste stap het inzien van de waarde die data vertegenwoordigd. Wanneer data als bedrijfseigendom wordt gezien met een commerciële en -of vervangingswaarde (een asset), dan ontstaat er een noodzaak om afspraken en richtlijnen met elkaar af te spreken.

Vergelijk het met vrachtwagens in bezit van een transportbedrijf. De vrachtwagens zijn van grote commerciële waarde voor het bedrijf en daarom zijn er mensen verantwoordelijk gemaakt voor bijvoorbeeld het onderhoud, de contracten en schades. Daarnaast zijn er allerlei richtlijnen en eisen bij de inkoop van de wagens. Denk hierbij aan het vermogen van de motor, het verbruik, het comfort, het laadvermogen etc. Zonder deze verantwoordelijkheden en richtlijnen riskeert het bedrijf dat hun core business, het vervoeren van producten van a naar b, in het geding komt.

Wanneer je binnen een organisatie richtlijnen en verantwoordelijkheden rondom data gaat vastleggen, dan praten we over Data Governance. Dit begint met een datastrategie vanuit de directie en vertaalt zich naar beleid, rollen, taken en verantwoordelijkheden. Data Governance is cruciaal om de kwaliteit van data, en daarmee de kwaliteit van BI dashboards of rapportages, te waarborgen.

Wil je als bedrijf groeien in BI-volwassenheid dan is Data Governance een onmisbare bouwsteen in het proces. Inzichten gebaseerd op betrouwbare data is voor veel bedrijven goud waard!

Support

+31 88 619 00 20 Start Teamviewer