12-11-2020

Blog 4 – Visma.net Landed Cost

In een vorige blog hebben we verteld over de voordelen van ERP in de cloud. Tevens is er aandacht besteed aan het gebruik van Vestigingen in Visma.net ERP, voor het eenvoudig registreren van meerdere entiteiten en vestigingen. Ook kwam de uitgebreide functionaliteit van Subrekeningen ter sprake.

In deze blog gaan we in op het gebruik van Landed Cost, in Visma.net ERP. Met deze functionaliteit kunt u op eenvoudige wijze alle kosten die horen bij de kostprijs van een artikel, direct registreren en automatisch toewijzen. Hiermee krijgt u de werkelijke kostprijs van een artikel! Deze zuivere kostprijs is o.a. van belang voor de margeberekeningen van verkooptransacties. Dan weet u tenminste zeker dat u de juiste marges heeft, en dat uw verkooptransactie echt voldoende oplevert! Daarnaast geeft het inzicht in de werkelijke voorraadwaarde en is hiermee een belangrijk onderdeel van verantwoord voorraadbeheer.

Zuivere kostprijs

Die kostprijs bestaat namelijk uit meer dan alleen de inkoopprijs. Alle kosten die nodig zijn om een artikel in uw magazijn te krijgen (en te hebben) zijn een onderdeel van de zuivere kostprijs. U moet hierbij denken aan kosten voor transport naar uw magazijn, invoerrechten die u moet betalen, transportverzekering voor veilig vervoer en opslagkosten voor uw magazijn. En ook aan valuta, betalingen, verpakking en verwerking zijn vaak (verborgen!) kosten verbonden. Al deze kosten komen feitelijk boven op de inkoopprijs en bepalen mede de kostprijs van het artikel, en zijn hiermee de basis voor margebepaling, voorraadbeheer en dergelijke. Met Visma.net ERP Landed Cost weet u het precies!

Zuivere marge

Doordat die inkoopprijs zo zuiver is en u hiermee de hoogte van de marge veel beter in beeld hebt, kunt u hier weer de juiste verkoopprijs op baseren. U wilt natuurlijk niet dat uw verkooptransactie meer kost dan het daadwerkelijk opbrengt! Met dit inzicht kunt u bijvoorbeeld uw assortiment aanpassen, als de opbrengsten van een artikel simpelweg niet (langer) opwegen tegen de kosten die u moet maken, voor datzelfde artikel. U bepaalt dan zelf of de inkoopprijs te hoog is, of de verkoopprijs juist te laag (misschien wel allebei) en past deze naar keuze aan. Een hogere inkoopprijs betekent overigens niet automatisch dat de verkoopprijs dan maar omhoog moet. U wilt zich niet uit de markt prijzen. Soms is afscheid nemen van een artikel of productgroep ook een goede keuze (kosten-baten). Met Visma.net ERP Landed Cost weet u het precies!

Voorraadbeheer

In Visma.net ERP legt u de dimensies vast in segmenten. U bepaalt zelf hoeveel segmenten u wilt gebruiken in uw administratie, gebaseerd op de invalshoeken die u heeft. Zo is bijvoorbeeld een kostenplaats een segment, en een productgroep is ook een segment. Voor ieder segment bepaalt u welke waarden geldig zijn. Bijvoorbeeld als kostenplaats gebruikt u de waarde Administratie, Directie en Verkoop. En voor de productgroep de waarde Batterijen, Zaklampen, Boormachines en Handgereedschap. Als land gebruikt u België, Frankrijk, Duitsland en Denemarken. Enzovoorts. Bij de invoer van transacties wordt de gebruiker gestuurd bij het kiezen van de juiste waarde, per segment, direct bij de bron. Dit zorgt voor een optimale verrijking van het grootboek, met de juiste dimensies.

Berekening en toewijzing

Bij het boeken van een inkoopfactuur (bijvoorbeeld voor douanekosten) kan deze gekoppeld worden aan een inkooporder. Het bedrag van de inkooporder wordt dan automatisch verdeeld over de artikelen in die inkooporder. Het bedrag wordt toegevoegd aan de kostprijs van het artikel, als opslag. De wijze van verdelen bepaalt u zelf, waarbij wordt gekeken naar ‘de zwaarte’ van het artikel, in die inkooporder. Pro-rato dus, waardoor u heel flexibel kunt aangeven voor ‘hoeveel’ het artikel bijdraagt in de kosten. Daarvoor heeft u verschillende mogelijkheden in Visma.net ERP. U geeft bijvoorbeeld op basis van het aantal ieder artikel hetzelfde bedrag (per stuk) als opslag op de inkoopprijs. Een pro-rato verdeling naar waarde kan ook, waarbij de dure artikelen een hogere opslag krijgen. Een andere manier is om de toewijzing te doen op basis van het gewicht van een artikel. De zware artikelen krijgen een hogere opslag op de inkoopprijs dan de lichtere. Ook kan ervoor gekozen worden om dit te doen op basis van het volume, de fysieke grootte van het artikel, bijvoorbeeld bij de kosten van een container, waarbij inhoud voor u wellicht de belangrijkste factor is.

Grip en inzicht

U bepaalt die Landed Cost verdeling dus helemaal zelf, per factuur. Een standaard opzet geeft u al een stevige basis, waarbij u ook nog eens flexibel kunt inspelen op specifieke situaties. Wat u daarmee krijgt: een optimale grip op een zuivere kostprijs, met bijbehorende margebeheer en voorraadbeheer! Doordat de Landed Cost toewijzingen worden geboekt op afzonderlijke grootboekrekeningen heeft u tevens een volledige financiële onderbouwing van de totstandkoming van de kostprijs. Heel transparant, dat is weer prettig voor uw accountant en de belastingdienst.

Samengevat
Met Visma.net ERP Landed Cost kunt u werken met een zuivere kostprijs, als basis voor margebepalingen, voorraadwaarderingen en kostenbeheersing. U weet immers precies wat een artikel u daadwerkelijk gekost heeft voordat het tegen de juiste (!) verkoopprijs naar uw klant gaat. Ook weet u precies wat uw voorraad u kost en is het een belangrijk hulpmiddel voor verantwoord voorraadbeheer. Bij het afhandelen van de inkooporders en inkoopfacturen zorgt u ervoor dat de toewijzing van die kosten naar wens verloopt, op een eenduidige manier (als opslag op de inkoopprijs). Visma.net ERP Landed Cost levert hiermee een efficiënte bijdrage aan uw resultaat!

Volgende blog
In een volgend blog gaan we in op de Visma.net ERP mogelijkheden voor Rapportages, Dashboards en Inzichten. Modern, flexibel, veilig en heel gebruiksvriendelijk.

Bekijk nu ons aanbod van Visma.net of vul hieronder uw gegevens in en wij nemen contact met u op!

Contactformulier Visma.net blogs

Heeft u naar aanleiding van het lezen van de blog nog vragen of bent u geïnteresseerd in onze oplossing? Vul uw gegevens in en wij nemen spoedig contact met u op.

Support

+31 88 619 00 20 Start Teamviewer