Overeenkomsten

Wilt u voor een cliënt een Unit4 Multivers (Online) licentie bestellen of uitbreiden? Dan kunt u gebruik maken van onderstaande overeenkomsten.

Waar moet een overeenkomstformulier aan voldoen?

  • Vul de beschikbare velden zo volledig mogelijk vooraf in via Word. Velden met betrekking tot het contract mogen niet met pen worden ingevuld.
  • De tenaamstelling van uw cliënt en het KvK-nummer op de overeenkomst dienen overeen te komen met de gegevens zoals bij de Kamer van Koophandel vastgelegd.
  • In het geval van een maandcontract wordt het factuurbedrag maandelijks geïncasseerd door Consolit. Onderstaand vindt u per bank de werkwijze en gegevens om een machtiging af te geven. Wij vragen u de bevestiging van de incasso machtiging (bijvoorbeeld een printscreen) mee te sturen met de overeenkomst.

SEPA machtiging

Naast een overeenkomstformulier is er een SEPA machtiging benodigd voor de automatische incasso van het periodieke bedrag. Vanaf 1 februari 2014 zijn er nogal wat zaken gewijzigd rondom de machtiging en de registratie verschilt per bank. Lees hieronder welke stappen er per bank nodig zijn voor een juiste SEPA registratie.

Als u een SEPA machtiging heeft afgegeven, dan voldoet het incasso aan de SEPA regelgeving. Vanaf 1 februari 2014 moeten alle incasso’s aan deze regelgeving voldoen. Dit betekent dat u bij het afgeven van een machtiging expliciet akkoord dient te gaan met de SEPA voorwaarden.

Van tevoren dient bekend te zijn welke bank u of uw cliënt heeft. Bij de ABN Amro Bank en overige banken dient er een SEPA incasso formulier ingevuld te worden. Betreft het een bestaande klant dan dient de cliënt bij het registreren het debiteurnummer op te geven. Beschikt u nog niet over een debiteurnummer, dan kunt u als kenmerk bij de machtiging ‘Unit4 Multivers’ vermelden.

Onderstaande stappen kunt u naar de cliënt toe sturen om de registratie te activeren.

ING registratie

Heeft u een rekeningnummer bij de ING Bank dan kunt u de Zakelijke Europese incasso machtiging niet gebruiken.
In dit geval dient u de machtiging zelf te registreren via internetbankieren.U kunt hiervoor onderstaande link gebruiken.

Klik hier voor de machtiging.

Voor het machtigen bij uw bank, heeft u onderstaande gegevens nodig:

– Naam Incassant: Consolit B.V.
– Incassant ID: NL50ZZZ244325950000
– IBAN: NL66INGB0660512378
– Soort machtiging: doorlopend
– Maximaal bedrag: geen

Indien u een maximaal bedrag wenst in te vullen, verzoeken wij u uw factuur bedrag te nemen of het bedrag naar boven af te ronden, zodat wij u kunnen incasseren.

Bij het online registreren krijgt u de vraag ‘kenmerk machtiging’: geef hier a.u.b. uw debiteur nummer D…. aan.
Beschikt u nog niet over een debiteurnummer, dan kunt u als kenmerk bij de machtiging ‘Unit4 Multivers’ vermelden.

Graag zien wij een bevestiging, in de vorm van bijv. een printscreen, van uw registratie die u heeft opgegeven bij de bank tegemoet.
Zodra wij de machtiging hebben ontvangen kunnen wij de overeenkomst voor u verwerken.

Rabobank registratie

Heeft u een rekeningnummer bij de Rabobank dan kunt u de Zakelijke Europese incasso machtiging niet gebruiken.

In dit geval dient u de machtiging zelf te registreren via internetbankieren.

Voor het machtigen bij uw bank, heeft u onderstaande gegevens nodig:

– Naam Incassant: Consolit B.V.
– Incassant ID: NL50ZZZ244325950000
– IBAN: NL66INGB0660512378
– Soort machtiging: doorlopend
– Maximaal bedrag: geen

Indien u een maximaal bedrag wenst in te vullen, verzoeken wij u uw factuur bedrag te nemen of het bedrag naar boven af te ronden, zodat wij u kunnen incasseren.

Bij het online registreren krijgt u de vraag “kenmerk machtiging”: geef hier a.u.b. uw debiteur nummer D…. aan.
Beschikt u nog niet over een debiteurnummer, dan kunt u als kenmerk bij de machtiging ‘Unit4 Multivers’ vermelden.

Graag zien wij een bevestiging, in de vorm van bijv. een printscreen, van uw registratie die u heeft opgegeven bij de bank tegemoet.
Zodra wij de machtiging hebben ontvangen kunnen wij de overeenkomst voor u verwerken.

ABN registratie

Het formulier kunt u ingevuld naar uw eigen bank sturen, graag ontvangen wij hiervan een kopie.
Zodra wij de machtiging hebben ontvangen kunnen wij de overeenkomst voor u verwerken.

Klik hier voor het SEPA incasso formulier ABN Amro Bank.

Alle overige banken

Voor alle overige banken kunt u het standaard formulier gebruiken (zie link hieronder). Het formulier kunt u ingevuld naar uw eigen bank sturen, graag ontvangen wij hiervan een kopie. Zodra wij de machtiging hebben ontvangen kunnen wij de overeenkomst voor u verwerken.

Klik hier voor het SEPA incasso formulier alle overige banken.

Dankzij de consultancy ondersteuning van Consolit hadden we geen rompslomp rond de btw-verhoging en werken we steeds efficiënter met AccountView.
Referentie Consolit Technisch Buro H&U

Technisch Buro H&U
Walter Hasselmeijer
Directeur

Partners

Consolit werkt samen met gewaardeerde partners:

Unit4 Corporate Logo
Unidis Corporate Logo
Elvy Corporate Logo

Support

+31 88 619 00 20 Start Teamviewer